nieuws

Maatschappelijk nut Noorse wegenaanleg roept vragen op

bouwbreed

De maatschappelijke effectiviteit van wegenaanlegpoen in Noorwegen is vaak ver te zoeken. Jaarlijks schiet de samenleving er tussen de 15 en 20 miljard kronen ( f. 4 tot f. 5 miljard) bij in, omdat verzuimd wordt om het maatschappelijke nut van een investering in de infrastructuur nauwkeurig af te wegen tegen de kosten. In plaats daarvan geven de besluitvormers toe aan pressie- en belangengroepen, zoals de natuurbeschermingsorganisatie en de automobilistenbond.

Een en ander wordt geconcludeerd in een studie van de economische hogeschool BI. Hierin wordt tevens gewezen op het rechtvaardigheidsbeginsel, zoals dat door verkeersministerie en parlement wordt gehanteerd. Dit – weliswaar ongeschreven – beginsel luidt, dat alle regio’s een gelijk deel moeten hebben van de beschikbare gelden.

In de praktijk leidt dat er bijvoorbeeld toe, dat er veerverbindingen worden vervangen door een brug op locaties, waar veel minder verkeer is dan elders.

“Als men ergens maar lang genoeg gewacht heeft op een wegenpo, krijgt men het uiteindelijk ook, ongeacht de vraag hoe nuttig/nodig zo’n project is”, aldus de kritische economen in hun onderzoek.

Reageer op dit artikel