nieuws

Limburgs Museum passeert winnaar ontwerpprijsvraag

bouwbreed

Niet het ontwerp van de winnaar van de ontwerpprijsvraag voor het Limburgs Museum wordt gebouwd, maar dat van tweede prijswinnaar architecte Jeanne Dekkers. De opdrachtgever passeert daarmee het advies van de jury.

Het Limburgs Museum is een fusie van het Goltziusmuseum en Volkskundig Museum. De nieuwbouw vergt een investering van – 25 miljoen en moet in 1999 opengaan.

Voor de nieuwbouw is een Europese aanbesteding gehouden. Uit de 34 architecten die zich aanmeldden zijn vijf bureaus geselecteerd voor een meervoudige opdracht: A+D+P, de Architecten Cie, Alberts en van Huut (alle uit Amsterdam), Timmermans (Venlo) en EGM (Rotterdam). De adviescommissie (bestaande uit stedebouwkundige ir. R. Bakker, architect prof. B. Dirrix en prof. Vaessen, directeur Openlucht Museum Arnhem) verkoos het ontwerp van architect Frits van Dongen van de Architecten Cie.

Het museumbestuur heeft dit advies gepasseerd ten faveure van het ontwerp van architecte Jeanne Dekkers van EGM. Het waardeert in dat ontwerp de honderd meter lange en zestien meter hoge rode ‘muur’ die verwijst naar de vestingsmuur die ooit in die omgeving stond. Ook het oudste bewaard gebleven tankstation van Nederland kan deel uitmaken van het Museum. In het plan van Van Dongen diende een houten, schuin oplopend dak tegelijk als tribune. Het museumbestuur vreesde dat dit een domein voor zwervers zou worden, en dat er bij regen valpartijen zouden zijn op het gladde hout.

Omstreden prijsvraag

De prijsvraag is eerder omstreden geweest.

Toen architect Jo Coenen in juli dit jaar onderscheiden werd met de BNA-kubus greep deze de gelegenheid aan om de zijns inziens voor architecten onacceptabele voorwaarden van de prijsvraag aan de orde te stellen.

Ook Coenen was geselecteerd voor de meervoudige opdracht maar trok zich, gezien de voorwaarden terug. De BNA heeft Coenen (geen BNA-lid) gesteund in deze actie met een protestbrief aan het Museumbestuur. De kwestie was voor Coenen aanleiding om een “meldpunt voor kwalijke zaken” bij prijsvragen en meervoudige opdrachten op te richten.

Reageer op dit artikel