nieuws

Lezingencyclus over analyse van risico’s

bouwbreed Premium

De Contactgroep Risico Analyse (CRA) houdt op 16 november, 15 februari en 23 mei een lezingencyclus. De onderwerpen zijn nog niet vastgesteld, maar zeker is dat zij te maken hebben met het bepalen en analyseren van risico’s in de bouw, waterbouw en civiele techniek. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het gebruik van de computer.

Inlichtingen over de lezingen zijn te verkrijgen bij H.T.M. Rutgers van de CRA, telefoon 030-857700.

Reageer op dit artikel