nieuws

Lagere omzet Riolering en Waterhuishouding A’dam

bouwbreed

De omzet van de Riolering en Waterhuishouding Amsterdam (RWA) was vorig jaar f. 45 miljoen lager dan gepland. De verwachtte omzet bedroeg f. 270,4 miljoen en gehaald werd f. 225,7 miljoen. De voornaamste daling zit in de kredieten die circa f. 44 miljoen lager uitvielen dan was gepland.

Dit blijkt uit het jaarverslag 1994 dat onlangs verscheen. De kredieten “betreffen voor een groot deel termijnen, die pas in 1995 betaald worden. De uitgaven op produkten die door derden worden gefinancierd laten een overschrijding zien van f. 1,1 miljoen. Dit heeft geen nadelige gevolgen omdat hier inkomsten tegenover staan,” aldus het jaarverslag.

De uitgaven in het kader van zuiveringsbeheer zaten f. 6,6 miljoen beneden het hiervoor beschikbare budget. De bouw van een slibdrogingsinstallatie viel f. 9,4 miljoen lager uit dan was voorzien. Het gaat hierbij om betalingen die zijn uitgesteld, vanwege meningsverschillen over het uitgevoerde werk.

Verder werd f. 8 miljoen minders uitgegeven voor het aanleggen en vernieuwen van de infrastructuur in Westpoort. Dit kwam door een vertraging die optrad toen besloten werd sterker buismateriaal voor het trace te gebruiken. Door het gebruik van sterkere buizen wordt f. 2,5 miljoen bespaard. Voor de waterhuishoudkundige infrastructuur vielen de kosten f. 2,8 miljoen lager uit. “Op huisaansluitingen, putten en kolken zijn in totaal f. 0,5 miljoen lagere begrotingsuitgaven gemaakt,” aldus het jaarverslag.

De kosten voor de nieuwe huisvesting van de dienst vielen aanmerkelijk lager uit dan was verwacht. Uitgegeven werd f. 7,2 miljoen terwijl werd gerekend op f. 18 miljoen. “Hiervan is f. 2 miljoen een gevolg van een gunstige aanbesteding en f. 8,8 miljoen van latere termijnbetalingen aan de aannemer,” aldus het jaarverslag.

Reageer op dit artikel