nieuws

Lage huurprijzen haalbaar bij grotere bouwstromen

bouwbreed

Als woningen in een bouwstroom van minimaal 350 huizen op maximaal vijftien a twintig bouwlocaties worden gerealiseerd, kan de huurprijs rond de f. 600 liggen. Daarmee is goedkopere woningbouw voor de lagere inkomensgroepen binnen handbereik. Dit blijkt uit het po ‘600 gulden woning’ waarvan de resultaten gisterenmorgen aan staatssecretaris Tommel zijn gepresenteerd.

De regio Zuid-Holland Zuid, de Federatie Woningcorporaties Dordrecht en omgeving, architect Wytze Patijn (Thans Rijksbouwmeester) en Grootel’s Bouwmaatschappij hebben zich het afgelopen jaar het hoofd gebroken over de vraag of goedkope nieuwbouw met relatief lage huurprijzen mogelijk is. Na “een jaar van denken, rekenen en tekenen” zeggen de initiatiefnemers de vraag bevestigend te ke beantwoorden. Een en ander heeft gerealiseerd tot een vastomlijnde omschrijving van wat dan heet een betaalbare eengezins huurwoning.

Bouwstroom

Hierbij gaat het om een woning met een inhoud van 300 m3 verdeeld over vier kamers. Wanneer de woningen in een bouwstroom van minimaal 350 woningen worden gerealiseerd ke de bouwkosten het laagst worden gehouden. De bouwkosten van de eengezinswoning komt dan rond de f. 84.000 te liggen. “Gestreefd moet worden naar de hoogst mogelijke efficiency en daarmee een zeer korte bouwtijd. Dit immers, levert een minimum aan renteverlies op tijdens de bouw”, aldus het voorstel van de ‘zeshonderd gulden woning’.

Het lijkt, zo is op te maken uit een toelichting op het plan door Siweart Kolthek, gemeentesecretaris van Dordrecht en tevens regiosecretaris Zuid-Holland-Zuid ,meteen de achilleshiel van het plan. “Ik verwacht dat de moeilijkste randvoorwaarde ligt bij het organiseren van opdrachtgevers en gemeenten om tot een serie van 350 woningen te komen die ononderbroken geproduceerd ke worden.”

Het is in dit kader dan ook van belang, zo betogen de plannenmakers, dat de gemeenten in regioverband goed met elkaar samenwerken en bij de uitgifte van de grond redelijke grondprijzen hanteren. De corporaties moeten van hun kant genoegen nemen met een beperking van het aanvangsrendement. De rol van de bouwbedrijven is het vroegtijdig bij de ontwikkeling van de poen betrokken worden en actief met de opdrachtgevers meedenken.

Rekensom

Wanneer de woning voor f. 84.000 kan worden neergezet en de grondkosten rond de f. 16.170 (volgens opgave Dordrecht) exclusief btw ligt dan komt aan de woning het prijskaartje van f. 118.228 te hangen. Met een stimuleringsbijdrage van f. 5000 per woning door Zuid-Holland-Zuid kost de woning volgens de rekensommen f. 113.228. Met een aanvangsrendement van 6,65 zal de huurprijs f. 624 bedragen (huurprijspeil 1 juli 1995). Zonder de provinciale bijdrage zal de huurprijs op f. 655 worden vastgesteld. De woningen worden door de corporatie na oplevering afgenomen en betaald. Dan heeft overigens ook de overdracht van de grond plaats.

Dat de ‘600 gulden woning’ straks ook daadwerkelijk gaat worden gebouwd staat volgens de initiatiefnemers buiten kijf. “De eerste woningen zullen in de Drechtsteden worden gerealiseerd. Met dit commitment is naast de financiele en technische haalbaarheid nu ook de bestuurlijke haalbaarheid van de woningen aangetoond”, aldus de initiatiefnemers.

Tommel

De resultaten van het po zijn gisterochtend op het ministerie van VROM door staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting ontvangen. De bewindsman zei bij die gelegenheid ieder initiatief om te komen tot betaalbare nieuwbouwwoningen toe te juichen.

Staatssecretaris Tommel neemt de brochure over de goedkope nieuwbouwwoning in ontvangst. Geheel links rijksbouwmeester, architect Wytze Patijn, Siweart Kolthek namens de Regio Zuid Holland-Zuid en de heren Van der Berg en Koudijs van Grootel’s Bouwmaatschappij.

Reageer op dit artikel