nieuws

Korter werken kan meer opleveren dan het kost

bouwbreed

Het streven naar optimale doorstroming van het verkeer bij onderhoudswerk is te vertalen naar beperken van de uitvoeringsduur. Dat is te bereiken door aanbiedingen van de aannemer te beoordelen op zowel kosten als uitvoeringsduur met als gegeven de waarde die de opdrachtgever in het bestek aan een dag verkeershinder heeft toegekend. Dit zogenoemde ‘lane rental’ systeem heeft voordelen.

Maatschappelijk gezien zijn aan files kosten verbonden. De produktiviteit daalt en er wordt meer overwerk gedaan. Beperken van de maatschappelijke kosten kan worden vertaald in verkorten van de uitvoeringsduur van onderhoudswerk. Een mogelijkheid daartoe is gebruiken van het bonus/malus-systeem dat bekend staat onder de naam ‘lane rental’. In de C.R.O.W-brochure ‘korter werk in uitvoering’ worden de consequenties van dit systeem voor de voorbereiding, de aanbesteding en de uitvoering van onderhoudswerk op een rij gezet. Dat is gedaan door een werkgroep onder leiding van T. de Wit van C.R.O.W.

Het systeem van ‘lane rental’ is in Engeland geintroduceerd. De ervaringen daarmee zijn positief. De werkduur is gemiddeld met 30% teruggebracht terwijl de kostprijsverhoging als gevolg van ‘lane rental’ op enkele procenten kan worden gesteld. Recent onderzoek uit de Verenigde Staten geeft eenzelfde resultaat. In Nederland is over dit systeem door de C.R.O.W op de vakbeurs Intertrafic ’92 al gerapporteerd. De belangstelling die daar het gevolg van was, is echter weer weggeebd. Maar bij de renovatie van het wegdek van de Merwedebrug bij Gorinchem vorig jaar is het met succes toegepast.

Uitgekeerd

De uitvoeringsduur van dit werk was op twee weken gesteld. Overschrijding van die periode zou een boete hebben betekend. Aannemer Multitechniek was echter eerder klaar en kreeg de bijbehorende bonus uitgekeerd.

Deze ervaring, gevoegd bij de aandacht van wegbeheerders voor maatschappelijke kosten verbonden aan wegonderhoud is volgens De Wit voor de werkgroep ‘Korter werk in uitvoering’ reden geweest het idee weer “publiekelijk neer te zetten”.

De Wit zelf vindt dit systeem een goed idee, maar benadrukt dat zeker niet alle werk aan de weg op deze manier te organiseren zal zijn.

Nadenken

De basis voor het systeem ligt eigenlijk in het voortraject bij de opdrachtgever. Die moet van te voren eerst goed nadenken over het po. Vervolgens moet de opdrachtnemer met het bestek in de hand ook goed nadenken hoe tot de aantrekkelijkste combinatie van prijs en uitvoeringsduur te komen. Daarvoor moet de aannemer wel voldoende tijd krijgen. De sleutel voor succes van het systeem van ‘lane rental’ ligt volgens De Wit in de voorbereiding en een goede werkplanning.

De brochure ‘Korter werken in uitvoering’ is te verkrijgen bij C.R.O.W te Ede.

Reageer op dit artikel