nieuws

Kempen moet crisis bij WBL bezweren

bouwbreed Premium

Drs. B.G.A. Kempen zal naar alle waarschijnlijkheid worden aangetrokken om een oplossing te vinden voor de crisis bij de Geleense corporatie Woningbeheer Limburg. WBL kwam deze zomer in de problemen toen een tekort aan het licht kwam van ruim – 170 miljoen.

Dat is de uitkomst van de gesprekken die staatssecretaris Tommel heeft gevoerd met de bij WBL betrokken gemeentelijke toezichthouders en het bestuur van de corporatie. De gesprekken zijn in een vriendelijke sfeer verlopen, aldus een woordvoerder van VROM. Over de schuldvraag is niet gesproken. “Dat is een zaak van het Centraal Fonds.”

De benoeming van Kempen, tot voor kort algemeen directeur van de Nationale Woningraad, tot crisismanager wordt door alle partijen gesteund. Voordat Kempen overigens aan de slag kan, moet zijn juridische positie en status ten opzichte van VROM, gemeenten en WBL nader worden onderzocht. Dit zal echter niet tot noemenswaardige vertraging leiden.

Binnen zes tot acht weken moet Kempen met een plan van aanpak voor de sanering van WBL komen. Dat zal vervolgens worden besproken met de betrokken partijen.

WBL is begin jaren negentig ontstaan uit een fusie van drie Limburgse corporaties. Doel van de fusie was de in nood verkerende niet-winstbeogende instelling SBDI te redden. Toenmalig staatssecretaris Heerma stak – 26 miljoen in de reddingsoperatie, in de veronderstelling dat daarmee voor het nieuwe WBL een financieel gezonde uitgangspositie was geschapen.

Een jaar later trok WBL echter al aan de bel, en meldde grote verliezen. De vele onderzoeken die daarop volgden wezen falend bestuur en een slecht woningbezit als voornaamste oorzaken van de problemen aan. Die namen ondertussen in omvang alleen maar toe. Dit jaar werd bekend dat het tekort van WBL tot grote hoogte was opgelopen: ruim – 170 miljoen nu, oplopend tot – 410 miljoen rond het jaar 2000.

De Kamer reageerde furieus en dreigde met een eigen onderzoek naar de gang van zaken rond WBL. Een werkgroep van de Vaste Kamercommissie voor VROM en de Algemene Commissie voor de Rijksuitgaven is inmiddels belast met de voorbereidende werkzaamheden. In de werkgroep nemen zitting Versnel-Schmitz (D66, voorzitter), Hofstra (VVD), Duivesteijn

(PvdA) en Biesheuvel (CDA). Het advies over de vraag of er een parlementair onderzoek moet half oktober worden uitgebracht.

Staatssecretaris Tommel verricht ondertussen ook onderzoek naar de kwestie WBL. Op dit moment wordt een contra-expertise uitgevoerd, die medio september

Reageer op dit artikel