nieuws

Kamer bepleit keurmerk voor ‘goed’ tropisch hout

bouwbreed

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet op korte termijn met maatregelen komt om de produktie en het gebruik van milieuvriendelijk geproduceerd tropisch hardhout te bevorderen. Zo pleit de kamer voor de invoering van een keurmerk en voor financiele of fiscale maatregelen.

De oproep van VVD, D66, PvdA, CDA, RPF, GroenLinks, SGP, GPV en SP is gericht aan de bewindslieden van Economische Zaken, VROM, Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw.

Het was de RPF-fractie die er in slaagde de kamer massaal te bewegen het pleidooi te ondersteunen. Volgens het Kamerlid Stellingwerf was het ook hoog tijd dat er iets gebeurde. “Er wordt al jaren over gepraat. Dat duurt maar en dat duurt maar. Wij stellen vast dat er nu een brede maatschappelijke overeenstemming is tussen alle betrokkenen voor het gebruik van het keurmerk van de internationale organisatie Forest Stewardship Council. Die gelegenheid willen wij nu oppakken.”

De betrokken ministers lieten de Tweede Kamer vorig jaar nog weten in 1995 met een keurmerk te komen. Met zo’n logo ke consumenten zien of hout afkomstig is van natuurvriendelijk beheerde bossen. Een eenzijdig exportverbod voor tropisch hout met ingang van dit jaar zag het kabinet destijds niet zitten omdat internationaal het streefjaar 2000 wordt aangehouden. Het kabinet beloofde ook nadere maatregelen voor houtimport uit niet-tropische streken.

Nederland besloot in 1991 om vanaf dit jaar alleen nog duurzaam geproduceerd tropisch hout te importeren. Ons land is een belangrijke importeur van tropisch hardhout uit met name Maleisie, Indonesie, Gabon en Kameroen. Het kabinetsbesluit resulteerde in een akkoord tussen overheid, houthandel en milieubeweging. Echte voortgang bleef vervolgens uit, mede doordat de betrokken ministeries niet op een lijn zaten. Bovendien stapten de milieuorganisaties uit onvrede over het uitblijven van resultaten uit het overleg.

De Nederlandse import van tropisch hout daalde vorig jaar overigens met 28 procent in vergelijking met een jaar eerder, zo bleek in juni. De daling is mede te danken aan vrijwillige acties van bouwondernemingen, bouwmarkten en gemeenten om niet langer tropisch hardhout te gebruiken dat niet duurzaam is geproduceerd.

Reageer op dit artikel