nieuws

Kamer akkoord met bestrijdingswet btw-constructies

bouwbreed

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Vermeend van Financien ter bestrijding van de btw-constructies. Alleen het CDA stemde tegen. De christen-democraten vinden het wetsvoorstel te ver gaan, en maken bovendien bezwaar tegen de terugwerkende kracht.

Overigens is het effect van de fiscale maatregelen, die onder andere voorzien in een verhoging van de overdrachtstbelasting, op reeds lopende en bijna voltooide bouwpoen beperkt. De Kamer heeft namelijk ook een amendement van het VVD-Kamerlid Van Rey aangenomen, waarin wordt gepleit voor een overgangsregeling.

Daarnaast is een motie van VVD, D66, CDA en SGP aangenomen. Daarin wordt bepleit dat, als de geraamde opbrengst van het wetsvoorstel meer is dan – 150 miljoen, dit extraatje wordt gebruikt voor een generieke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting.

Reageer op dit artikel