nieuws

Italiaans havenstadje onder de hamer

bouwbreed

Dertig jaar na dato heeft de Italiaanse Staat alsnog gerechtelijk beslag gelegd op het toeristische havenstadje Coppola Pinetamare. Het stadje in de buurt van Caserta, dertig kilometer ten noorden van Napels, vormt een schoolvoorbeeld voor de twee jaar geleden opgerichte commissie die staatsgronden moet bewaken.

Sinds de eerste bouwstenen voor het toeristische plaatsje in 1963 werden gelegd, hebben de bewoners/eigenaren zonder enige schroom zich honderden meters staatsgronden toegeeigend en een forse aantasting aan de natuur toegebracht.

Het plaatsje vernoemd naar de grootmagnaat en oprichter Vincenzo Coppola, bestaat uit een haventje, een hotel, een congrescentrum een waterpretpark, honderden appartementen, scholen, tientallen winkels en een kerkje.

Stichtingskosten

De stichtingskosten van het gehele complex bedroegen 100 miljoen gulden. Het beslaat tientallen hectaren dennenbossen met het aangrenzende strandgebied, waarop alle gebouwen ‘per ongeluk’ zijn neergezet.

Reeds in 1984 heeft het Cassatiehof gedreigd met een algehele inbeslagneming. Maar de overtreders waren onder leiding van Vincenzo Coppola voor geen enkele wet te vangen. Pas door de harde hand van de commissie lijkt er geen ontkomen aan: de wettelijke regels gelden nu ook voor corruptiegevoelige gebieden zoals die van Napels.

De staatsadvocaat heeft afgelopen december reeds een dwangbevel laten uitvaardigen. De inwoners van Coppola reageerden zoals gewoonlijk: niet. Als reactie hierop heeft de staat besloten om deze maand het hele havencomplex in beslag te nemen zonder enige schadeloosstelling in het vooruitzicht.

Hoofdeigenaar

Doordat alle gebouwen op zijn grondgebied staan, beschouwt de Italiaanse staat zich als hoofdeigenaar. Het in gang gezette proces dient als belangrijk voorbeeld voor de vele vergelijkbare ‘overtreders’ in het zuiden van Italie.

In afwachting van het uiteindelijke vonnis, valt het stadje voorlopig onder toezicht van het Italiaanse Staatsbosbeheer. Op deze wijze hoeven de inwoners nog niet hun huizen uit en ke ze door blijven werken, om op die manier het geld verdienen dat ze waarschijnlijk straks nodig hebben ter verdediging van hun huis en haard. Gezien de complexe aard van de zaak is voor alsnog onbekend binnen welke termijn uitspraak mag worden verwacht.

Reageer op dit artikel