nieuws

Hilversum liep f. 80 miljoen mis

bouwbreed

Hilversum is de afgelopen decennia – 80 miljoen aan rijksbijdragen misgelopen doordat het eerder met de aanleg en vernieuwing van het rioleringsstelsel was begonnen dan andere gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek van het ingenieursbureau DHV Milieu en Infrastructuur.

Volgens het ingenieursbureau is Hilversum de miljoenen al in de jaren zestig misgelopen. In 1967 werd de Verfijningsregeling Riolering van kracht. Gemeenten konden per huishouden dat zij op de riolering aansloten zo’n f. 10.000 toucheren. Hilversum had op dat moment al een uitgebreid rioleringsstelsel en kon zodoende slechts in zeer beperkte mate een beroep op de regeling doen. Ook voor de grote opknapbeurt die in 1973 werd begonnen, kreeg Hilversum geen steun van het rijk. De stad heeft daardoor f. 80 miljoen misgelopen, aldus het ingenieursbureau.

Volgens wethouder Sjors Wolf (milieu, stadsvernieuwing en sociaal cultureel werk) is de Gooise gemeente het slachtoffer geworden van haar eigen voortvarendheid. “Ik heb nooit geweten dat de wet van de remmende voorsprong zo wrang kan uitwerken” reageerde hij. Hilversum, dat worstelt met ernstige financiele problemen, is sinds 1994 een artikel 12 gemeente, waarmee het onder curatele van het rijk staat. Volgens het gemeentebestuur is dat niet te wijten aan verkeerd beleid. Het zijn de hoge vervangingsinvesteringen die de financiele problemen veroorzaken.

Reageer op dit artikel