nieuws

Haags stadhuis voorlopig niet op monumentenlijst

bouwbreed Premium

Het nieuwe en onlangs door koningin Beatrix geopende Haagse stadhuis/bibliotheekcomplex krijgt voorlopig geen plekje op de gemeentelijke monumentenlijst. Volgens het college van B en W moet het complex, ontworpen door de Amerikaan Richard Meier, “zijn werkelijke waarde en betekenis” nog bewijzen. Dit schrijven B en W naar aanleiding van de vraag van D66 raadsleden K.E. de Graaf en R.J. van Lente om het stadhuis vervroegd als beschermd stadsgezicht op de monumentenlijst te plaatsen.

“Het stadhuis/bibliotheekcomplex is in feite een monument van deze tijd. Het verdient dan ook bescherming om de cultuur- en architectuurhistorische kwaliteiten van het gebouw in stand te houden”, zo motiveren de beide raadsleden bijna lyrisch hun verzoek.

Een verzoek waaraan volgens het Haagse gemeentebestuur eenvoudigweg niet kan worden voldaan omdat nog niet vaststaat welke cultuurhistorische waarde het complex voor de stad heeft. “Het gemeentelijke beschermingsbeleid gaat uit van een grondige inventarisatie van de bouwuit een bepaalde periode”, zo schrijven B en W. Nu wordt er gekeken naar de produktie in de jaren 1945-1960. “Pas na 1998 worden daar de eerste resultaten van verwacht en kan tot bescherming van een selectie uit het tijdvak 1945-1960 worden overgegaan. Het mag duidelijk zijn”, zo voegen B en W er aan toe, “dat volgens deze gangbare benadering de bouwproduktie uit onze tijd pas in de volgende eeuw aan de orde zal zijn.”

Reageer op dit artikel