nieuws

Gotenburg bekommert zich over hergebruik bouwafval

bouwbreed Premium

In het Zweedse Gotenburg heeft woningbouwcorporatie Goteborg Bostadsbolaget een plan gemaakt, waarbij een complete woonbuurt zal worden afgebroken en met hergebruik van de daarbij vrijkomende materialen opnieuw zal worden opgezet.

Het betreft de sociaal zwakke en door hoogbouw gekenmerkte wijk Hammarkullen. De bedoeling is dat de hoogbouw wordt gedemonteerd en vervangen door eengezinswoningen en het geheel een vriendelijker en opener karakter krijgt. Ter verbetering van het woonklimaat worden tevens zaken als een filiaal van het stadskantoor en artsenpraktijken/apotheken aangebracht.

Goteborg Bostadsbolaget beheert 27.000 woningen en investeert in het project 75 tot 100 miljoen kronen ( f. 20 tot f. 25 miljoen) en zet voor wat betreft het hergebruik van het bouwafval een voor Zweden nog nieuwe trend.

Binnenkort komen de eerste plannen op tafel voor een structurele recycling. Het sleutelprobleem is de opzet van een economisch draagkrachtige terugwinningsindustrie en de ontwikkeling van een certificeringssysteem. De voorbereiding van de plannen is in handen van een speciale kringloopraad in de bedrijfstak, Byggsektorens Kredsloppsrad.

Woordvoerder Bernt Johansson – tevens chef vastgoed bij verzekeringsconcern Skandia – meent dat bij de realisering van een draagvlak voor hergebruik van bouwafval de overheid het voortouw zou moeten nemen.

“Bovendien is eerst ook een inventarisatie nodig, want niemand weet precies over welk afvalvolume we praten. De schattingen lopen uiteen van 3 tot 8 miljoen ton per jaar, maar die zijn gebaseerd op extrapolering van de situatie in Nederland”, zegt hij in het blad ‘Byggforskning’ (Bouwresearch).

Reageer op dit artikel