nieuws

Gespecialiseerde aannemers willen ‘uit de kinderstoel’ Conga zet koepel bouw- werkgevers onder druk

bouwbreed Premium

De Confederatie van Gespecialiseerde Aannemers (Conga) wil nog dit jaar als lidvereniging van het AVBB worden opgenomen. De organisatie ijvert al ruim twee jaar voor meer zeggenschap in de bouw-cao. Het AVBB houdt de boot echter af. Om de koepel van werkgeversorganisaties tot spoed te manen dreigt de confederatie nu om bij minister Melkert te vragen de bouw-cao niet algemeen verbindend te verklaren.

De Conga zegt van mening te zijn ‘nu lang genoeg in de kinderstoel te hebben gezeten’. “Het wordt langzamerhand tijd, dat we op een volwassen manier in het zadel worden gezet en ke meepraten over de bouw-cao. Tenslotte werkt meer dan 50% van het bouwplaatspersoneel bij de Conga-bedrijven. Het is dus van de gekke dat we nog steeds geen zeggenschap over die cao hebben. We zijn daarover al lang in gesprek met het AVBB, maar we hebben nog steeds geen uitsluitsel. De tijd begint echter te dringen. Bij de volgende cao-onderhandelingen willen we aan tafel zitten. We zien ons daarom gedwongen maatregelen te nemen om dat te bereiken”, aldus een aan de Conga gelieerde zegsman, die liever anoniem wil blijven.

Grote eenheid

Voorzitter J. Meijer van Conga ontkende gisteren in het Algemeen Dagblad nog dat er sprake zou zijn van het aanvechten van de algemeen verbindend-verklaring van de bouw-cao. Tegenover Cobouw laat hij weten dit inderdaad te overwegen. Meijer: “We hebben lang genoeg gewacht op het AVBB. Voorzitter Brinkman heeft mij toegezegd een uitnodiging te sturen om dinsdag (vandaag dus, red.) te praten over dit onderwerp. Ik heb nog niks gehoord. Omdat het overleg al zo lang zo traag verloopt hebben wij nu een pressiemiddel van stal gehaald. Het heeft lang genoeg geduurd. Als afwerksector hebben we ons georganiseerd in de Conga. Er is sprake van een grote eenheid. Wij zijn dus klaar om de verantwoordelijkheid voor de bouw-cao op ons te nemen. Dat is overigens niet meer dan logisch, want onze bedrijven vertegenwoordigen meer dan de helft van het bouwplaatspersoneel. Binnen afzienbare tijd zal dit zelfs naar de 75% toegaan, omdat de hoofdaannemers steeds meer taken naar ons afstoten.”

Meijer voegt eraan toe geen exacte cijfers van het aantal bij de gespecialiseerde aannemers in dienst zijnde bouwvakkers te ke geven. “Die cijfers zijn alleen via het SFB te verkrijgen. Het AVBB schermt dit echter voor ons af.” Via het aanvechten van de algemeen verbindend-verklaring hoopt de Conga onder meer deze cijfers boven tafel te krijgen.

De Conga heeft twee argumenten die de minister moeten overtuigen de cao niet algemeen te verbinden. Ten eerste is dit dus de representativiteit van het AVBB en ten tweede de in de cao overeengekomen afspraak om – 750 miljoen uit het Risicofonds te halen ten behoeve van de VUT. Formeel staat de Conga dan op het standpunt dat uit dit fonds alleen voor daadwerkelijke risico’s mag worden geput.

Continu proces

Het AVBB zegt niet onder de indruk te zijn van de dreiging van de confederatie. “Er zijn gesprekken gaande tussen Brinkman en Meijer over dit onderwerp. Dat is een continu proces waarover wij in principe niks naar buiten brengen totdat er overeenstemming is en onze lidverenigingen zijn ingelicht. Ik weet wel dat de Conga ons met verschillende vragen bestookt. Aanvankelijk wilden ze meepraten over de bouw-cao, terwijl ik nu heb begrepen dat ze een overleggroep binnen het AVBB willen worden. Ik heb dus geen idee wat er uiteindelijk uit het overleg zal komen”, aldus directeur P.W.G.M. Van Rooij namens de werkgeverskoepel, die verder te kennen geeft dat Brinkman en Meijer inderdaad vandaag rond de tafel zullen zitten.

Vreemde voorstellen

Bondsbestuurder Bram Visser van de bouw- en houtbond FNV zegt de Conga nog te zullen benaderen over de ‘vreemde voorstellen’ die de federatie gedaan heeft omtrent de algemeen verbindend-verklaring. Visser: “De Conga heeft bouwbonden benaderd om met ons een aparte cao af te sluiten als het haar zou lukken de bouw-cao niet algemeen verbindend te krijgen. Je zou dan twee bouw-cao’s krijgen. Ik vind dat de Conga dat niet aan ons kan vragen. Wij hebben als bonden met het AVBB te maken als contractpartner. Met deze club hebben wij nu een cao gesloten en wij zijn gewend ons aan afspraken te houden.”

Visser voegt eraan toe te proberen de Conga te weerhouden met haar verzoek naar de minister te gaan. “Ik zal wel mijn medewerking toezeggen als het gaat om het verkrijgen van een positie voor de Conga bij het cao-overleg. Hoe dat precies vorm moet krijgen weet ik nog niet. Misschien dat ze zich via het NVOB ke aansluiten”, zo suggereert Visser.

Reageer op dit artikel