nieuws

EU-steun voor vernieuwingen in het noorden

bouwbreed Premium

Achtergebleven plattelandregio’s in Noord-Friesland en Noord-Groningen krijgen een miljoeneninjectie. In totaal wordt zo’n f. 60 miljoen geinvesteerd in nieuwe poen. Daarmee hopen de gemeenten de economische achterstand in te halen.

De plannen ke doorgaan nu de Europese Unie de aanvragen voor subsidie heeft goedgekeurd. Brussel heeft zich bereid verklaard ruim f. 11 miljoen te investeren. Met het toegezegde geld van beide betrokken provincies, gemeenten en het bedrijfsleven komt de totale investering op zo’n f. 60 miljoen waarmee diverse poen op gebied van recreatie en landschapsvernieuwing ke worden uitgevoerd.

In Noordwest-Friesland worden forse bedragen gestoken in het bevaarbaar maken van de route Bolsward-Harlingen. Het cultuurtoerisme in deze regio wordt bevorderd door onder andere het realiseren van dorpslogementen.

In Noordoost-Friesland en het aangrenzende Groninger gebied wordt geld uitgetrokken voor de zuivering van het afvalwater op de bedrijven. Verder gaat er geld naar de cultuurtoeristische activiteiten in en rondom Veenklooster, naar het realiseren van stadslogementen, een informatiecentrum over de geschiedenis van het buitendijkse landschap en het opknappen van een aantal Groningse borgen.

Reageer op dit artikel