nieuws

Erkenningsregeling van buizenleggers herzien

bouwbreed Premium

De erkenningsregeling voor buizenlegbedrijven is op enkele onderdelen aangepast. Dat was nodig gezien nieuwe ontwikkelingen en veranderde technieken. Certificaathouders krijgen tot 1 januari 1996 de tijd om aan de herziening te voldoen.

De Erkenningsregeling buizenlegbedrijven is bedoeld voor buizenlegbedrijven die werkzaam zijn in de aardgas- en drinkwatersector. Bedrijven die voldoen aan de eisen van de regeling ke een certificaat halen voor de processen die in de regeling zijn genoemd.

De herziening van het document van de regeling die sinds januari vorig jaar van kracht is betreft redactionele punten en inhoudelijke wijzigingen. Bij het artikel over ‘opleidingen’ wordt niet meer gesproken van opleidingsinstituten, maar wordt volstaan met het vermelden van de zogenoemd eindtermen, eisen waaraan de cursist aan het eind van de opleiding moet ke voldoen. Bovendien is de indeling van de artikelen in overeenstemming gebracht met de indeling uit de norm NEN-EN-ISO 9002.

Arbo en milieu

De inhoudelijke wijzigingen betreffen voornamelijk de arbo- en milieu-eisen. De eisen zijn aangepast aan de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) en de voorschriften van verschillende nutsbedrijven. De aanpassingen komen overeen met de arbo- en milieu-eisen die zijn gesteld in de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur. In plaats van en checklist wordt nu een concrete invulling aan de arbo- en milieu-eisen gegeven.

Verder worden eisen gesteld aan de organisatiestructuur van bedrijven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en dienen risico’s geidentificeerd en bewaakt te worden.

Reageer op dit artikel