nieuws

‘Erkend funderingsbedrijf heeft streepje voor’

bouwbreed

De structurering van de landelijke erkenningsregeling voor het funderingsbedrijf volgens de norm NEN-ISO 9002 biedt de mogelijkheid zowel kleine als grote bedrijven onder een organisatie te behouden. Dat betekent kracht bij het opereren in de markt.

Dit zei L. Mosselman, voorzitter Stichting Landelijke Erkenningsregeling Funderingsbedrijf (LEF) gisteren op een bijeenkomst op Rotterdam Airport over de herziening van de erkenningsregeling. De regeling – sinds 1991 van kracht – is gewijzigd en is nu opgezet volgens de structuur van NEN-ISO 9002 de norm voor het kwaliteitssysteem van een organisatie die produceert en levert.

In de erkenningsregeling ‘nieuwe stijl’ zal een onafhankelijk bureau voor certificering aan de Stichting LEF adviseren over erkenning van een funderingsbedrijf. Bedrijven ke daarna, elk op hun eigen niveau, kiezen voor certificering volgens bijvoorbeeld de beoordelingsrichtlijnen van KIWA, het VCA-certificaat of NEN-ISO 9001 of 9002.

De LEF is tot wijziging van de regeling gekomen door ontwikkelingen in de markt. De tweedeling tussen hoofd- en onderaanneming houdt volgens Mosselman een gevaar in. De belangen van de hoofdaannemer zijn alleen gediend als deze op de onderaannemer met de laagste prijs ook zoveel mogelijk verantwoordelijkheden af kan schuiven. Zo een situatie moet echter wel ten koste gaan van kwaliteit en veiligheid. Hoofdaannemers en onderaannemers moeten dan ook samenwerken. Dat moet omdat uiteindelijk de opdrachtgevers zullen oordelen op prijs en kwaliteit die vertaald zijn in bestekseisen.

Afvallen

Aannemers die zijn gecertificeerd volgens de normen van de ISO 9000 reeks stellen vast dat zij in toenemende mate bedrijven laten afvallen die niet meer aan de door hen gestelde eisen voldoen. Onderaannemers zullen merken dat zij geen uitnodiging meer krijgen als zij niet voldoen aan de eisen die de hoofdaannemer stelt.

Met de nieuwe erkenningsregeling wil de Stichting LEF inspelen op de eisen die de opdrachtgever aan funderingsbedrijven stelt. De opdrachtgevers ke op hun beurt de LEF daarbij helpen door voor te schrijven aan welke eisen het funderingsbedrijf moet voldoen danwel dat het funderingsbedrijf erkend dient te zijn.

Reageer op dit artikel