nieuws

ENCI verwacht goedkeuring voor de brandstof autobanden

bouwbreed

De Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) te Maastricht vertrouwt erop dat zij vergunning zal krijgen van de provincie Limburg voor het gebruik van het oude autobanden als brandstof. Ook verwacht ENCI in goed overleg met de provincie te ke komen tot een procedure voor het gebruiken van andere reststoffen als grond-, brand- en hulpstoffen.

Dat is de reactie van dr. W. van Loo, directeur marketing van ENCI NV te ‘s- Hertogenbosch, op de uitspraak van minister De Boer van VROM, dat de provincie strengere eisen moet stellen bij het verlenen van een vergunning voor de verbranding van stoffen in cementovens. Volgens de minister is er sprake van verbranding van afvalstoffen. Dat is ook de mening van de inspecteur voor de volksgezondheid en milieuhygiene in Limburg, die dan ook negatief heeft geadviseerd. Dat negatieve advies is niet door gedeputeerde staten van Limburg overgenomen. De minister wijst erop, dat het primair een zaak is van de provincie Limburg om wel of geen vergunning te verlenen voor het inzetten van alternatieve grond-, brand- en hulpstoffen. Er heeft een ontwerpvergunning ter inzage gelegen, waartegen ca. 3700 bezwaarschriften zijn ingediend. Een besluit van gedeputeerde staten wordt in de loop van oktober verwacht, waarbij minister De Boer erop rekent dat het negatieve advies van de inspecteur voor de volksgezondheid en milieuhygiene gevolgd zal worden. Ondanks deze uitspraak van de minister verwacht ENCI dat het besluit van gedeputeerde staten in haar voordeel zal uitvallen.

Win-win situatie

Volgens Van Loo heeft ENCI er vertrouwen in dat Gedeputeerde Staten de vergunning wel zullen verlenen. In gesprek met Cobouw zei hij: “Wij denken te ke aantonen dat het niet om afvalstoffen gaat, maar om reststoffen. Wij zijn een cementfabriek en geen verwerker van afvalstoffen. Als wij reststoffen gebruiken, leggen wij minder beslag op de natuurlijke brand- en grondstoffen. Dat is een besparing voor het milieu. Bovendien worden de reststoffen niet meer in een AVI (Afval Verbrandings Installatie) verbrand, met de daarbij behorende emissie. Ook dat is een besparing voor het milieu. Tenslotte stellen wij de voorwaarde dat de emissie bij het gebruik van reststoffen niet hoger is dan bij het gebruik van natuurlijke stoffen. Als ENCI reststoffen gebruikt, betekent dat dus zowel een besparing op natuurlijke grondstoffen als een vermindering van de netto emissie. Er is dus sprake van een win-win situatie”, aldus Van Loo. Omdat de totale emissie lager wordt als ENCI reststoffen gaat gebruiken, verwacht Van Loo een positieve beslissing van gedeputeerde staten.

Feiten, geen meningen

Noch het negatieve advies van de inspecteur voor de volksgezondheid en milieuhygiene voor Limburg, noch de uitspraak van minister De Boer, zijn voor ENCI reden om af te zien van haar plannen. De cementfabriek blijft ernaar streven om reststoffen in te zetten. “Als je naar Europa en de rest van de wereld kijkt, zijn wij een van de laatste cementfabrieken die zich met deze ontwikkeling bezighoudt. We lopen dus achter. Dat heeft als voordeel, dat we de ke leren van de ervaring van andere cementfabrieken en de reststoffen beter ke selecteren. Het is echter een nadeel voor onze concurrentiepositie”, aldus Van Loo. Volgens M.A.H. Poesen, chef PR en Voorlichting van ENCI Nederland BV te Maastricht, zijn de contacten met de provincie voortreffelijk, zakelijk en open. “We vertrouwen erop dat de Provincie op basis van feiten en gegevens, en niet op basis van meningen zal beslissen. We proberen elk wantrouwen te voorkomen, door alle informatie te geven. De milieubeweging heeft precies dezelfde informatie ontvangen als de Provincie. Meer ke we niet doen.”

Eierschalen

Van Loo en Poesen wijzen erop, dat ENCI reeds veel doet aan het terugdringen van de belasting van het milieu. Voor de uitstoot van SO2 is het streven naar 100 tot 200 ton per jaar voor 2000. In 1985 was die uitstoot 1260 ton per jaar, hij is gedaald naar 344 ton per jaar in 1944. De verwachting voor 1995 is 170 ton per jaar. De uitstoot van NOx is gedaald van 2885 ton per jaar in 1985 naar 1450 ton per jaar in 1994. Het streven is naar 1250 ton per jaar voor 2000. De vermindering van de milieubelasting is het gevolg van technologische investeringen. In februari is bijvoorbeeld extra ventilatorcapaciteit ingezet, waardoor er meer zuurstof in de oven komt en de stoffen beter verbranden. ENCI heeft een strakke procedure voor de selectie van reststoffen die ke dienen als

grond-, brand- of hulpstoffen. Als hij niet voldoet aan economische, arbo-technische, organisatorische en milieu-eisen, dan wordt de reststof niet gebruikt. Een reststof die op het moment wordt beoordeeld zijn eierschalen uit de bakkerijen. Het gaat om 10.000 tot 20.000 ton per jaar, die als grondstof kan dienen bij de cementfabricage. Voor de stank van de H2S bij de opslag is reeds een oplossing gevonden.

Reageer op dit artikel