nieuws

Emmen gaat akkoord met aanleg recreatiepark

bouwbreed

De gemeenteraad van Emmen is akkoord gegaan met de verkoop van 1378 hectare grond aan het bouwconcern Kondor Wessels Groep. Daarmee is de weg vrij voor de aanleg van een hoogwaardig recreatiepark met onder andere 400 bungalows, een camping en een recreatief woonpark met 400 huizen voor permanente bewoning. De kosten van het po bedragen circa f. 200 miljoen.

Ook komen er voorzieningen zoals een zwembad, restaurant, winkels, tennisbanen, fitnessfaciliteiten en een oefengolfbaan. Het complex krijgt de naam Parc Sendur. Alleen de tweemansfractie van de Socialistische Partij was tegen de plannen.

Parc Sendur zal in samenwerking met Emmense aannemers worden aangelegd. De werkgelegenheid die hier uit voortvloeit, 750 manjaren werk, komt dan overwegend aan de regio ten goede. Aan permanente werkgelegenheid levert Parc Sendur in de toekomst ongeveer 200 arbeidsplaatsen op.

Het park wordt particulier eigendom en is bestemd voor betaalde verblijfsrecreatie en permanente bewoning. Het resterende deel van het grote rietplasgebied (circa 250 hectare) blijft eigendom van de gemeente en zal in twee jaar tijd ontwikkeld worden tot een vrij toegankelijk dagrecreatiegebied voor de Emmense en Zuidoostdrentse bevolking.

Hierin is voorzien in de aanleg van onder meer een surf/zeilmeer en een strandplas te midden van een glooiend parkachtig landschap met voorzieningen zoals fiets- en wandelpaden, stranden, speel- en ligweides, bossen en parkeergelegenheid.

Met de aanleg van Parc Sendur hoopt Emmen toeristen ook voor langere tijd onderdak te bieden. Jaarlijks trekt de gemeente nu zo’n 2,5 miljoen dagjesmensen. Meer dan de helft van hen komt voor een bezoek aan het Noorder Dierenpark. De gemeente verwacht dat de aanleg van het park rond de eeuwwisseling voltooid zal zijn.

Reageer op dit artikel