nieuws

Dijken bij Gorinchem nog dit jaar aangepakt Minister Jorritsma verricht maandag de officiele handeling voor twee grote dijkversterkingswerken.

bouwbreed

In totaal wordt er voor f. 42 miljoen aan werk uitgevoerd. Het gaat om de dijkvakken tussen Hardinxveld-Giessendam/Gorinchem en Lexmond/Vianen.

De minister zal de handeling (zonder helikopter) verrichten in het stadhuis van Gorinchem. Ondermeer omdat het de eerste werken zijn die volledig, van planontwikkeling tot uitvoering, onder de werking van Deltawet grote rivieren vallen. Het dijkvak tussen Hardinxveld en Gorinchem wordt uitgevoerd door Boskalis/Oosterwijk en Baggermaatschappij Holland voor een bedrag van f. 32 miljoen. De aannemers zijn al begonnen met het rooien van een strook griend aan de buitenzijde van de zogenoemde Nieuwe Dijk in Den Bout. daarna wordt de bovenlaag verwijderd. Eventueel verontreinigde grond wordt afgevoerd naar de Slufter bij Hoek van Holland. Vervolgens wordt zand aangebracht met verticale drains om het spanningswater af te voeren. Tenslotte gaat hier een kleilaag overheen tot een niveau van drie meter boven NAP. Gestreefd wordt om de dijk voor het einde van het jaar al aanzienlijk stabieler te hebben. Het werk voldoet echter pas aan het eind van 1996 volledig aan de gestelde veilgheidseisen.

Het dijkvak tussen Lexmond en Vianen is voor een bedrag van rond de f. 10 miljoen gegund aan aannemingsbedrijf AVK uit Oude Tonge. Ook hier is de aannemer al begonnen, in dit geval met het aanbrengen van buitendijkse klei-afdichtingen bij de Kolfbaanweg.

De fasering en planning van het werk wordt momenteel nader uitgewerkt. Voor het dijkvak Vianen-Centrum (gedeelte tussen Rijksweg A2 en de Kanaalsluis, inclusief de kade om de Buitenstad) wordt een apart bestek opgesteld. De aanbesteding hiervan vindt plaats op 13 oktober. Ook hier wordt bij de uitvoering getracht voor het einde van het jaar een aanzienlijke verbetering van de veiligheid te realiseren. Daarom wordt hier direct begonnen met de aanleg van de kade rond de Buitenstad. Tegen eventueel hoog water in de komende winter zal deze dan reeds gedeeltelijk bescherming geven, aldus het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Reageer op dit artikel