nieuws

Dictaten over stedebouw en constructie

bouwbreed

De Stuttgarter uitgever Kohlhammer brengt een serie leerboeken uit over architectuur en stedebouw. Titels zijn bijvoorbeeld “Konstruktion und Form”, “Stadtstrukturelles Entwerfen” en “Entwurfstraining im Stadtebau”. Ze hebben het karakter van collegedictaten. De auteur van “Konstruktion und Form”, Wolfgang Doring, is bijvoorbeeld net als die van het stedebouw-leerboek “Stadtstrukturelles Entwerfen” docent aan de Rheinisch-Westfalischen Technischen Hochschule Aachen. collegedictaten hoeven niet slecht te zijn. Nadeel is wel dat niveau en aanpak van de uitgaven nogal uiteenlopen.

Dorings dictaat is een betoog over de verhouding tussen vorm en de in zijn ogen ondergewaardeerde plaats in het ontwerp van de constructie. Bouwkunst kent geen vooruitgang, de veranderingen zijn afkomstig uit het gebied van het bouwen en construeren. Hij schetst de ontwikkeling van de antieke massiefbouw naar de hedendaagse high-tech. Bij die geschiedschrijving gaat het minder om foto’s en tekeningen dan wel de beschrijving en interpretatie. Dat is jammer, je zou als lezer van het betoog de kwalificaties willen controleren aan de hand van detailtekeningen van het gebouwde.

Ook Curdes’ leerboek heeft een duidelijk programmatische inslag. Naar zijn mening passen architectonisch object en stedebouwkundige context vaak te weinig bij elkaar. Goede stadsstructuren bestaan slechts bij gratie van een dialoog tussen nieuwe architectonische elementen en hun omgeving. Dat betekent bij Curdes dat er grenzen zijn zowel aan mate van ondergeschikte aanpassing als aan al te opvallende eigenwijsheid. Deze grenzen bespreekt hij aan de hand van vele voorbeelden uit diverse Europese steden. Dat deel van het boek wordt echter voorafgegaan door een uitvoerige beschrijving van methodische aspecten van het stedebouwkundig ontwerp. Verschillende theorieen en methodes passeren de revue, op een nogal schoolse manier als vrij taaie kost.

W. Doring: “Konstruktion und Form”. Uitg.: Kohlhammer (Stuttgart 1995); 30×21 cm, 144 pag, DM 49,-. ISBN 3.17.012745.4

G. Curdes: “Stadtstrukturelles Entwerfen”. Uitg.: Kohlhammer (Stuttgart 1995); 30×21 cm, 210 pag, DM 58,-. ISBN 3.17.012627.X

Reageer op dit artikel