nieuws

D66: V en W schept onduidelijkheid over Groene Hart

bouwbreed Premium

De Tweede-Kamerfractie van D66 meent dat de jongste nota van Verkeer en Waterstaat over de eventuele bouw van woningen in het Groene Hart onduidelijkheid schept voor provincies en stadsgewesten. In schriftelijke vragen aan minister Jorritsma stellen de Democraten dat het stuk haaks staat op door kabinet en Kamer vastgesteld beleid over de inrichting van de Randstad.

Volgens het kamerlid Versnel wordt het huidige beleid door het departement “te grabbel gegooid”. Vorige week presenteerde Verkeer en Waterstaat een eigen nota over de toekomstige ruimtelijke inrichting van ons land. In het stuk wordt de onschendbaarheid van het Groene Hart ter discussie gesteld. Door een gebrek aan goede bouwlocaties zou aantasting daarvan op den duur onvermijdelijk zijn.

Mede om de automobiliteit terug te dringen stelt de nota dat bebouwing langs de bestaande spoorwegen in de Randstad, bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Utrecht, een goede optie is. De nota moet een bijdrage leveren aan de discussie over de ruimtelijke ordening na 2005. Het huidige (Vinex-) beleid gaat tot dat jaar uit van bebouwing in en aan de grote steden en stadsgewesten. Het Groene Hart wordt daarbij gespaard.

Minister De Boer wil ook na 2005 liever geen woningen in het Groene Hart bouwen. Ook de Kamer is die mening toegedaan. Versnel wijst Jorritsma er op dat veel langjarige Vinex-contracten over grootschalige woningbouw pas recent zijn afgesloten. Ze vraagt zich af, hoe reeel de eenzijdige actie van Verkeer en Waterstaat is op een moment, dat de inkt van deze contracten net droog is.

Reageer op dit artikel