nieuws

Coalitiepartijen vooral lovend over Miljoenennota

bouwbreed

De drie regeringsfracties PvdA, VVD en D66 hebben in hun eerste reacties vooral lof voor de Miljoenennota 1996. Wel zetten D66 en VVD kanttekeningen bij de optimistische toon over de sociale zekerheid van het kabinet-Kok.

De PvdA-fractie spreekt van “een echt kabinet-Kok: solide en sociaal”. De sociaaldemocraten verheugen zich vooral over de toenemende werkgelegenheid. Wel vindt de PvdA dat die nog meer ten goede zou moeten komen aan langdurig werklozen “door meer te investeren in de grote steden”.

De VVD-fractie spreekt van “een mijlpaal op weg naar gezonde overheidsfinancien” nu het financieringstekort voor 1995 en 1996 onder de in het regeerakkoord afgesproken plafonds is gebleven en noemt dat een “prestatie van formaat van de minister van financien en zijn collega’s”. De banengroei van 180.000 banen in 1995 en 1996 laat volgens de VVD zien dat “de vrees van baanloze groei onterecht is”.

Speciale vermelding verdient volgens de VVD het kabinetsvoornemen in 1996 – 400 miljoen extra voor politie en cellenbouw uit te trekken.

Zorgen heeft de VVD echter over de nog door te voeren bezuinigingen in de sociale zekerheid. “Uitstel mag geen afstel betekenen,” aldus de VVD, die het daarom ook verstandig zegt te vinden voorlopig uit te blijven gaan van slechts een halve koppeling van uitkeringen aan de lonen voor 1997 en 1998. .

De D66-fractie spreekt van “een evenwichtige begroting die voortvarend uitwerking aan het regeerakkoord geeft”. De fractie ziet daarbij “het succes van de sanering van de overheidsfinancien als een stimulans door te gaan met de ingezette verlaging van de staatsschuld”.

De democraten vinden dat het kabinet qua werkgelegenheid optimaal profiteert van de gunstige economische conjunctuur “maar acht extra maatregelen onvermijdelijk”. D66 zet zijn kaarten wat dat betreft vooral op “de deregulering van de arbeidsmarkt”.

De optimistische toon van het kabinet over de sociale zekerheid wordt volgens D66 “slechts ten dele gerechtvaardigd” door de daling van het aantal uitkeringen.

Reageer op dit artikel