nieuws

Chinezen zoeken voor bouwwerken investeerders

bouwbreed

Een Chinese delegatie van 150 beleidsmakers bezoekt van 9 tot 15 oktober Nederland. De delegatie staat onder leiding van minister Wu Yi voor buitenlandse handel en economische samenwerking (MOFTEC). De deelnemers komen van de centrale overheid en uit provincies en steden in Centraal- en West-China en van het bedrijfsleven. De groep zoekt deelnemers aan gezamenlijke ondernemingen voor de realisatie van meer dan 500 poen. Daarvan houden er 73 verband met de bouw.

Welbeschouwd biedt de delegatie volgens A. Meijer van de EVD slechts een bouwpo aan: de bouw van een energiecentrale. De andere plannen voorzien echter ook in deelpoen die bouwactiviteit met zich meebrengen. Te denken valt hier ook aan de ontwikkeling en aanleg van infrastructuur.

In alle gevallen gaat het om investeringspoen wat erop neerkomt dat de deelnemer in de meeste gevallen zelf zorg moet dragen voor de financiering. Niet in alle gevallen zal de samenwerking niet tot fysieke export komen. Meer dan naar materialen zal er vraag komen naar kennis om werken te ke uitvoeren. Het laatste schept ook kansen voor het midden- en kleinbedrijf, de sector die de bijzondere belangstelling van de delegatie geniet.

Plafonds

Een voorbeeld van een geslaagde westerse onderneming in China biedt volgens Meijer Hunter Douglas dat in Sjanghai een volledig eigen bedrijf inrichtte en daar tot op heden veel opdrachten voor de levering van gevels en plafonds noteert. Dit voorbeeld geeft tevens aan dat China niet meer het verplichte gezamenlijke ondernemen afdwingt. Daarbij laat het landsbestuur investeerders vrij in de keuze van een plaatselijke deelnemer. Eerder zocht Peking zelf een kandidaat voor samenwerking. Goede contacten met de (plaatselijke) overheid zijn evenwel een voorwaarde voor het welslagen van een po.

Om die reden moet er volgens Meijer nogal wat gewicht worden toegekend aan het ambtelijke deel van de delegatie. Formeel gezien zeggen de provincies het laatste woord over poen.

Het valt echter niet te ontkennen dat de visie van Peking eveneens een belangrijke rol speelt. Het feit dat het ‘slechts’ om vertegenwoordigers van provinciale besturen gaat kan gemakkelijk tot verkeerde aannames leiden. De ambtenaren hebben wel degelijk iets te zeggen. De gang van zaken laat zich vergelijken met de bezoeken die Chinese burgemeesters eerder aflegden. Een kleine Chinese stad telt al snel zo’n twee miljoen inwoners terwijl het bij een grote stad als Sjanghai om ruim zeventien miljoen inwoners gaat. Dergelijke aantallen vergroten in belangrijke mate de kans op zakelijk succes. Temeer omdat in het geval van het burgemeesterbezoek zich later de inkopers aandienden en aan de hand van de instructies van bovenaf de geselecteerde bedrijven bezochten.

Seminar

Op 11 oktober vinden van 10.00 tot 17.00 uur in de Amsterdamse RAI een seminar en enkele studiebijeenkomsten plaats over de mogelijkheden voor investeringen in China en over de kansen in deze voor Nederlandse bedrijven. Op 12 en 13 oktober bestaat de gelegenheid met de delegatieleden te spreken over de voorgestelde poen. Het ligt in de bedoeling ook tijd te reserveren voor bedrijfsbezoeken. Nadere inlichtingen verstrekt de EVD via telefoon 070-3797806 en fax 070-3797878.

Reageer op dit artikel