nieuws

Bouwvakkers betalen cursus ten onrechte

bouwbreed Premium

Bouwvakkers krijgen soms ten onrechte van hun werkgever te horen dat ze zelf een deel van een bijscholingscursus moeten betalen. Het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf (SFB) constateerde dit onlangs tijdens een informatiedag in Amersfoort.

Een en ander is in strijd met artikel 35B van de cao voor het Bouwbedrijf. Dit artikel bepaalt dat twee roostervrije dagen zijn aangewezen als scholingsdagen. Het SFB betaalt voor elke in werktijd gevolgde cursus de loonkosten en een bijdrage in de cursus- en reiskosten. “Ook bleken sommige werknemers al enige tijd bij hun werkgever aan te dringen om aangemeld te worden voor een 35B cursus. In de 35B-regeling is vastgelegd dat een werkgever een werknemer dient aan te melden,” aldus een toelichting van het scholingsfonds.

Reageer op dit artikel