nieuws

Bouw extra cellen op termijn mogelijk

bouwbreed

Minister Sorgdrager van Justitie vindt dat de bestaande alternatieven voor vrijheidsstraffen meer en intensiever moeten worden benut. Een voorstel voor de bouw van nog meer cellen sluit de minister op termijn niet uit.

De minister reageert hiermee op het rapport van de Commissie Heroverweging Instrumentarium Rechtshandhaving dat vrijdag door de voorzitter van de Commissie, mr. F. Korthals Altes, aan haar werd aangeboden.

De taakopdracht van de commissie was om praktische voorstellen te doen voor handhaving van regelgeving anders dan door het strafrecht en voor andere vormen van strafrechtelijke sanctionering dan de vrijheidsstraf. Tot haar spijt moet de minister constateren dat het de commissie niet gelukt is nieuwe vormen te vinden. In dat opzicht biedt het rapport weinig creativiteit, aldus minister Sorgdrager. Vervolgens constateert de minister dat er de afgelopen jaren veel cellen zijn bijgekomen. In 1996 komt het totaal aantal cellen op ruim 12.000. Dat heeft geresulteerd in een aanzienlijke daling van het aantal heenzendingen in het tweede kwartaal van 1995. Tegenover 1400 heenzendingen in het eerste kwartaal van dit jaar, waren er in het tweede kwartaal nog slechts 750. Dat is bijna een halvering, aldus de minister.

Inmiddels heeft minister Sorgdrager het kabinet ervan ke overtuigen dat er, in aanvulling op de al voorziene capaciteitsuitbreiding, nog eens 1000 extra cellen moeten komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels