nieuws

Bouw Benelux-metro begint eind dit jaar

bouwbreed

De gemeenten Rotterdam en Schiedam willen eind dit jaar beginnen met de aanleg van de Benelux-metrolijn die volgens plan over zes jaar moet rijden. De nieuwe railverbinding tussen Rotterdam-West en Hoogvliet kost f. 1,35 miljard. Dat heeft algemeen pomanager ir. T. Smeele bekendgemaakt.

De kruising van de Beneluxlijn met de de Nieuwe Maas wordt gecombineerd met de aanleg van de Tweede Beneluxtunnel, een oeverbinding van 1,7 kilometer lengte tussen Schiedam en Pernis. In tegenstelling tot de bestaande, meer westelijk gelegen Beneluxtunnel, die alleen geschikt is voor autoverkeer, is de nieuwe tunnel bestemd voor alle soorten verkeer. Daartoe wil Rijkswaterstaat twee extra tunnelbuizen aanleggen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het trace voorlopig goedgekeurd. Op basis van de voorliggende plannen heeft minister Jorritsma subsidies toegezegd.

De metrolijn wordt “waar nodig ondergronds, en waar mogelijk bovengronds” aangelegd. De lijn wordt in totaal 11,5 kilometer lang. Daarvan zal 6,6 kilometer bestaan uit viaducten, met een gemiddelde hoogte van 4,5 meter. In Schiedam komt een viaduct van twaalf meter hoog. De ondergrondse delen zijn samen 3,2 kilometer lang.

Tegelijk met de Beneluxlijn ke inwoners van Rijnmond een reeks nieuwe verkeersknooppunten tegemoetzien. Zo houdt Schiedam bij de aanleg rekening met aansluitingen op de tram-plusverbinding van het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf RET. Ook wil de gemeente de metro koppelen aan de toekomstige Randstadrail.

Reageer op dit artikel