nieuws

Bij MBI Beton is de groei er nog niet uit

bouwbreed

MBI Beton heeft het afgelopen jaar een omzet behaald van f. 110 miljoen, een bedrag dat meer was dan was begroot en ook hoger was dan het jaar daarvoor. Voor dit jaar verwacht de leiding zeker eenzelfde omzet, maar het zou niemand bij het Veghelse bedrijf verbazen als aan het eind van dit jaar blijkt dat er over dit bedrag is heengegaan.

“Als er geen gekke dingen gebeuren” verwacht de leiding toch een procent of vijf meer. En de groei is er nog lang niet uit, zo blijkt uit de woorden van algemeen directeur drs. A.J.H. Ligtvoet en coordinator marketing J. Hoeben. Belangrijk is ook dat er ook een redelijk rendement wordt behaald.

Het Veghelse bedrijf produceert per jaar zo’n 300 miljoen metsel- en straatstenen, maar dat zullen er meer worden. De groei wordt onder meer verwacht uit de Duitse markt, die zich volgens Ligtvoet “heel leuk ontwikkelt”. “Dan hebben we het echt niet alleen over de grensstreek maar ook over Berlijn en Leipzig. Bredero Beton, dat we in 1992 hebben overgenomen van Rheinisch Westfalische Kalkwerke, had al een ingang in de Duitse markt via zijn B2 blokken waar wij van profiteren. Wij brengen nu evenwel niet alleen produkten voor de ruwbouw maar ook voor schoonmetselwerk. Trouwens, er is ook vraag naar sierbestrating voor winkelcentra en dergelijke.” De activiteiten van MBI worden gesteund vanuit een eigen verkoopkantoor in Essen.

Belgie

Ook in Belgie, waar het bedrijf al langer actief is, en vandaar uit Noord- Frankrijk scoort MBI volgens de directie goed. Het bedrijf heeft een fabriek in Geraardsbergen bij Gent, waarvoor de oudste zoon van eigenaar-hoofddirecteur A.J. van der Meijden, Lex, in de jaren tachtig pionierswerk verrichtte, De fabriek levert vrijwel uitsluitend bestratingsprodukten voor de groeiende Belgische markt. Een bezwaar van Geraadsbergen is dat de fabriek niet aan vaarwater ligt. Daarom wordt gezocht naar een nieuwe plaats in de Gentse regio, bijvoorbeeld langs het kanaal Brugge-Gent. Wat de export betreft wordt de blik ook gericht op de oost Europese landen. “We zien daar veel mogelijkheden gezien de enorme bouwactiviteiten die daar nodig zijn.” Maar de Nederlandse markt neemt nog altijd een zeer belangrijk deel van de omzet voor zijn rekening. Ook daar is naar de mening van de directie ruimte voor expansie. Daarbij komt natuurlijk de ‘concurrent’ baksteen ter sprake.

Weg met vooroordelen

Hoeben: “Nee, we voelen nou niet direct voor een directe competitie met de baksteen. Maar wel willen we de vooroordelen tegen de MBI-stenen uit de wereld helpen. Zo zou, om een voorbeeld te noemen, het verwerken van onze stenen duurder zijn .Daarom hebben we de SAOB in Ede gevraagd een onderzoek in te stellen en daaruit blijkt dat daar helemaal geen sprake van is.” Er zijn wellicht nog meer vooroordelen over de stenen van MBI en wat dat betreft steekt de leiding van het bedrijf haar hand wel in eigen boezem: “Wij hebben in het verleden wellicht te weinig oog gehad voor het belang van een goede voorlichting. Daarom zullen ‘communicatie’ en ‘voorlichting, sleutelwoorden in ons bedrijf worden. En die gelden zowel intern als extern. We zullen een blauwdruk ontwerpen die wat deze zaken betreft richtlijn voor het gehele concern zal worden.”

Anton van der Meijden denkt nog niet aan een afscheid

De heer Anton .J. van der Meijden, die MBI vijftig jaar geleden heeft opgericht, is met zijn 71 jaar nog steeds hoofddirecteur en eigenaar van het concern, dat nu een kleine 300 medewerkers telt. ‘De grote baas’, zoals hij in het bedrijf volgens het jubileumboek ‘MBI al 50 jaar Toonaangevend’ wordt genoemd, zou het wat rustiger aan moeten doen, maar de gang van zaken houdt hem nog steeds erg bezig. Zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Maarssen waar, zo vertelt hij, “het puikje van het bedrijf komt: de modernste betonsteenfabriek van Europa.” De man, die in sterke mate een stempel heeft gedrukt op zijn levenswerk, begon in 1945 in een schuur aan de Hastelweg in Eindhoven. Daarvoor had hij al in het bedrijf van zijn vader en van broer Jan met de fabricage van betonnen produkten kennis gemaakt. Met steun van zijn vader en moeder begon Anton voor zichzelf in samenwerking met zijn vriend Piet Oerlemans; een samenwerking die tot 1951 duurde. De eerste jaren werd het werk vrijwel geheel met de hand gedaan: voornamelijk de produktie van betonpalen en -platen, hoewel er ook al de nu voor het bedrijf zo belangrijke stenen werden gemaakt. In de jaren vijftig werd een tweede vestiging geopend in Raalte, waardoor de afzet in de noordelijke provincies enorm steeg en de uitvoer naar Duitsland op gang kwam. Al in 1963 werd een verkoopkantoor in Duitsland geopend, in Wetten, net over de grens. Het kantoor is in 1993 gesloten: er werd in dat jaar een kantoor in Essen geopend. Een tweede vestiging in de noordelijke provincies kwam in Assen, die door allerlei omstandigheden niet helemaal gelukkig heeft gedraaid maar het toch een kleine kwarteeuw in stand kon worden gehouden. In 1989 werd daarom Assen helemaal en Raalte grotendeels gesloten en in plaats daarvan werd een vestiging aan de Haatlandenhaven in Kampen geopend. Kampen is, zo vertelt het jubileumboek zonder terughoudendheid, ‘ongetwijfeld de modernste betonsteenfabriek van Europa.’ De hoofdvestiging verhuisde in de jaren zestig naar Veghel en wel naar het industrieterrein De Dubbelen, waarin onmiddellijk nieuwe machines met een grotere capaciteit werden geplaatst. In Veghel is tevens het Techno Center gevestigd, waarin wordt gewerkt aan ontwikkeling, bouw, reparatie en onderhoud van het machinepark.

Ook het laboratorium en de zogenaamde Embiade kan men in de Brabantse plaats vinden. De directie van MBI Beton bestaat op het ogenblik uit de heren Van der Meijden en drs. Ligtvoet. Twee zonen van de stichter, Lex en Robert, zijn ook in het bedrijf werkzaam: Lex als technisch manager en Robert werd enkele jaren geleden aangesteld om “van Maarssen het succes te maken dat ervan wordt verwacht”. MBI beton viert het vijftigjarig bestaan uitvoerig. Er is al een personeelsfeest gehouden. Op 6 september is de oprichter in het zonnetje gezet, voor 7 en 8 september zijn leveranciers en clienten uitgenodigd van harte welkom en op 9 september is een echte informele dag voor onder meer de Veghelse gemeenschap en de personeelsleden.

De Embiade met showtuin

MBI Beton heeft in Veghel, waar ook het hoofdkantoor is gevestigd, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, een unieke buitenexpositie gecreeerd. Op een terrein van ongeveer een hectare zijn de metsel- en bestratingsprodukten van MBI in vele kleuren, vormen, formaten, structuren en verbanden op aantrekkelijke wijze verwerkt. Iedereen is welkom op het terrein aan de Eisenhowerweg om de mogelijkheden van de MBI-produkten te bekijken. Onderdeel van de Embiade is een ‘showtuin’, waar temidden van een groenvoorziening de nieuwe generatie MBI-sierbestratingsprodukten te bewonderen is. Binnenkort zal ook de mogelijkheid bestaan in een paviljoen, waaraan nu de laatste hand wordt gelegd, grotere groepen te ontvangen, bijvoorbeeld voor het bijwonen van thema-dagen, symposia, vergaderingen, enz.

De Embiade aan de Eisenhowerweg in Veghel.

Oprichter en eigenaar Anton J. van der Meijden:

“…nog geen afscheid…”

Algemeen directeur drs. A.J.H. Ligtvoet .

Het jubilerende MBI Beton heeft een ballon aangeschaft niet alleen uit reclamedoeleinden maar ook “voor een rustig gesprek met relaties”.

Reageer op dit artikel