nieuws

Beslissing over kassen Westland valt in 1996

bouwbreed

In 1996 valt de beslissing wat er moet gaan gebeuren met de glastuinbouw in het westen van Nederland. Centrale vraag is of de kassen van het Westland dienen te worden verplaatst naar de niet-verstedelijkte gebieden buiten de Randstad. Op termijn zal namelijk in de Randstad de ruimte voor uitbreiding ontbreken.

Dat wordt besloten voor verplaatsing is nog geenszins zeker. In de begroting van VROM wordt benadrukt dat rekening zal worden gehouden met “het belang van het behoud van centrumfuncties en werkgelegenheid in randstedelijke glastuinbouwgebieden.”

Inmiddels is al wel onderzoek gedaan naar de noodzaak en mogelijkheden om tot verplaatsing over te gaan. De resultaten daarvan worden betrokken bij de actualisering van de Vinex.

Reageer op dit artikel