nieuws

Amsterdam bouwt minder door staking

bouwbreed

De bouwproduktie in Amsterdam is tussen april en juni met 6,3 procent gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de bouwstaking. De staking trof vooral de woningbouw waar de produktie met 15 procent daalde. Over het geheel genomen daalde de bouwproduktie in de sector ‘gebouwen’ met 14,6 procent. In de sector grond – , water – en wegenbouw daarentegen groeide de produktie met 39,8 procent.

Dit blijkt uit het Verslag Amsterdamse Bouwactiviteiten over het tweede kwartaal 1995. De toename in de gww-sector is te danken aan bodemsaneringspoen, de bouw van een tunnel aan de De Ruyterkade, de bouw van de Piet Heintunnel en de aanleg van een ringlijn voor de sneltram.

Stadsdeel Zuidoost besteedde in het tweede kwartaal ’95 het meeste geld aan grond-, weg- en waterbouwkundige werken namelijk ruim f. 25 miljoen, terwijl de stadsdelen Zeeburg en Noord met respectievelijk ruim f. 11 miljoen en bijna f. 8 miljoen, op de tweede en de derde plaats staan. De Rivierenbuurt besteedde het minste geld aan de gww-sector namelijk f. 720.000.

Woningbouw

In de Centrale Stad werd in de eerste helft van 1995 ruim f. 127 miljoen besteed aan de bouw van 155 nieuwe panden. Hieronder waren 88 woningen met een totale bouwsom van f. 56 miljoen. In totaal werd f. 306 miljoen geinvesteerd in woningbouw, terwijl de sector ‘overige gebouwen’ het moest doen met een investering van f. 201 miljoen.

De belangrijkste opdrachtgever in de periode april-juni was Multivest BV, die f. 27 miljoen besteedde aan het winkelcentrum rond de Kalverstraat en de Heiligeweg op de voet gevolgd door Rochdale woningbouwvereniging die ruim f. 23 miljoen spendeerde aan de bouw van 217 woningen aan de De Wittenkade en de De Wittenstraat.

Vanaf april werd begonnen met de bouw van 199 gebouwen, waaronder 97 woningen. In dezelfde periode werden 184 panden opgeleverd. Per 1 juli waren 483 bouwwerken in uitvoering, hierbij waren 54 werken in de gww-sector. In het centrum van Amsterdam vinden de meeste werkzaamheden aan woningen plaats. Hier worden 101 panden gebouwd dan wel verbouwd. Het gaat om een bedrag van ruim f. 85 miljoen.

Bouwvakkers

Vergeleken met vier jaar geleden is het personeelsbestand in de Amsterdamse bouw bijna gehalveerd. In het tweede kwartaal van 1991 werkten nog 6051 bouwvakkers in de hoofdstad en in 1995 zijn dit er 3738. De zwaarste klap kreeg het personeel in de gemeentelijke en verenigings woningbouw. In deze sector werkten in 1991 nog 1057 mensen, terwijl dit er in het tweede kwartaal van 1995 492 waren.

Verder blijkt uit het verslag dat het aantal bouwvakkers dat in Amsterdam woont en werkt voor het eerst sinds 1980 is toegenomen. Op dit moment woont 19,9 procent van de Amsterdamse bouwvakkers in de hoofdstad, terwijl 25,4 procent in een van de randgemeenten is gehuisvest.

Het aantal arbeiders in de bouw daalde in het tweede kwartaal met bijna 400. In het eerste kwartaal werkten er 4104 bouwvakkers in de hoofdstad, het volgende kwartaal waren dit er 3738. Het grootste deel van hen werkte in de woningbouw, 1843, gevolgd door de ‘overige gebouwen’, 1459 en de grond-, weg- en waterbouw, 436.

Reageer op dit artikel