nieuws

Afkeer van ontgrondingen bij provincies nog groot

bouwbreed

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal nog wel enige tijd problemen ondervinden bij de zorg voor voldoende bouwgrondstoffen, zo blijkt uit zijn begroting voor 1996. Niet alleen stijgt de behoefte aan grondstoffen, maar ook worden provincies steeds terughoudender, als het gaat om de winning van grondstoffen. Daardoor zal veel overleg nodig zijn, aldus V en W, met name over de taakverdeling en taakstelling voor de winning van beton- en metselzand. Voordeel is wel dat er extra grind en beton- en metselzand vrijkomt dankzij het Deltaplan Grote Rivieren. Daarnaast komt de komende tien tot vijftien jaar vrij veel ophoogzand vrij in de westelijke provincies. Hier speelt echter dat ook de behoefte toeneemt. Inmiddels is een nota Ophoogzand in voorbereiding.

De komende jaren zal onder meer worden gewerkt aan de implementatie van de herziene Ontgrondingenwet en aan het opzetten van overleg over de grondstoffenvoorziening met de ons omringende landen. Tevens zal, mede ter voorbereiding van het Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen, gepland voor 1998/1999, een evaluatie worden uitgevoerd van het rijksbeleid op het gebied van de grondstoffen over de afgelopen toen tot vijftien jaar.

Reageer op dit artikel