nieuws

Advies Gezondheidsraad zaait forse verdeeldheid

bouwbreed

De Minerale Wol Associatie, waarin de producenten van glas- en steenwol zich hebben verenigd zijn zeer te spreken over het oordeel van de Gezondheidsraad dat deze produkten niet kankerverwekkend zijn. De Industriebond FNV daarentegen noemt deze conclusie in een reactie “pure waanzin”.

Voorzitter C. Wijshof van de MWA-commissie “health and safety” zegt over dit advies van de Gezondheidsraad: “Wij zijn uiteraard tevreden met dit resultaat. Eerlijk gezegd hadden we ook niet anders verwacht. Het sluit aan bij ontwikkelingen die in de meerderheid van de Europese landen gaande zijn. Wat over deze zaak in de publiciteit komt, geeft niet altijd de gedachten van die meerderheid weer”.

In dit verband verwijst hij naar landen als Italie, Frankrijk en Groot-Brittannie. Volgens hem bevestigt de Gezondheidsraad een eerdere aanbeveling van de Werkgroep van Deskundigen (WGD). “Daarop was indertijd veel kritiek. Besloten werd toen om alsnog ook ontwikkelingen in het buitenland erbij te betrekken. Dat is nu gebeurd, waardoor het advies van de Gezondheidsraad veel breder en nog krachtiger is geworden”, stelt hij.

Convenant

Voor de producenten van minerale vezels is het advies geen aanleiding het convenant met de vakbonden bij te stellen: “We houden ons onverkort aan de gemaakte afspraken. De WGD beveelt een mac-waarde aan van 3 inadembare vezels per milliliter lucht. Wij hebben toegezegd ons in te zetten om op termijn tot 1 inadembare vezel per milliliter lucht te komen. Want ook wij hechten er aan de mensen die met onze produkten moeten werken fatsoenlijke werkomstandigheden aan te bieden.”

Volgens Wijshof heeft de MWA inmiddels de beloofde reductie in stofafgifte met 20% waargemaakt. “We gaan er nu aan werken om voor 1998 additioneel tot een verdere vermindering met nog eens 30% te komen”, zegt hij.

Bonden: “waanzin”

Paul Ulenbelt van de Industriebond FNV (deskundige op gebied van asbest en minerale vezels), is onthutst door het advies van de Gezondheidsraad. Hij omschrijft dat als “pure waanzin en onverantwoordelijk” en verwijt de raad geen oog te hebben gehad voor ontwikkelingen in andere landen.

“Terwijl de Nederlandse deskundigen bezig waren met het opstellen van een advies, werden glas- en steenwol in Duitsland als verdacht kankerverwekkend betiteld en werd glaswol door het Amerikaanse Congres opgenomen in het Zevende Rapport over kankerverwekkende stoffen”, licht hij toe. (Steenwol wordt in de Verenigde Staten (vrijwel) niet toegepast (PS).

Hij vindt het onbegrijpelijk dat de Gezondheidsraad uitsluitend is afgegaan op inademingsexperimenten, waar uit injectie-proeven kankerverwekkendheid wel degelijk is aangetoond. Hij hoopt dat de Nederlandse overheid wel oog zal hebben voor de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in Zweden, Duitsland en Amerika.

“Het vrijpleiten van glas-, steen- en slakkenwol van carcinogeniteit is veel te vroeg en onverantwoord jegens de mensen die ermee moeten werken. Zolang er twijfel is -en die is er- moet de overheid het zekere voor het onzekere nemen en die vezels als gevaarlijk blijven beschouwen. Dat komt neer op uitgaan van het ergste scenario en voorzorgsmaatregelen blijven voorschrijven”, meent hij.

Gotspe

Het verwijzen door de MWA naar Italie, Frankrijk en Groot-Brittannie noemt Ulenbelt “een gotspe. Dat zijn niet bepaald landen die hun sporen verdiend hebben op gebied van chemische stoffen. In Italie en Frankrijk mag zelfs asbest nog onbelemmerd worden toegepast. Als ze in die landen asbest al niet gevaarlijk vinden, zullen ze dat van minerale vezels al helemaal niet vinden. Ik geef dan ook liever de voorkeur aan het oordeel van meer gerenommeerde landen als Duitsland, Zweden en Amerika.”

Reageer op dit artikel