nieuws

Zonnezeilen langs snelweg opgericht

bouwbreed

Deze week is de PNEM-(Provinciale Noordbrabantse Energie-Maatschappij) begonnen met de constructie van ‘zonnezeilen’ langs de snelweg A2 bij ’s Hertogenbosch naast het Kantoor van de Toekomst. De zeilen zijn voorzien van fotovoltaische zonnecellen die zon- en daglicht omzetten in elektriciteit.

De plaats is niet toevallig gekozen. De PNEM meent dat het zonnezeil juist bij het Kantoor van de Toekomst de aandacht zal trekken die het verdient. Beide poen, kantoor en zeil, zijn uitdrukkingen van toekomstige technologie, die overigens nu al volledig beschikbaar is.

Er is uitgegaan van een innovatieve constructie, die de aandacht zal trekken van de meer dan 50.000 automobilisten die dagelijks over de bewuste snelweg rijden. De stalen constructie van 35 meter is voorzien van drie zeilen, waarin 117 m2 aan fotovoltaische zonnecellen is opgenomen.

Naar verwachting wordt er jaarlijks 15.000 kiloWattuur elektriciteit mee opgewekt, die aan het elektriciteitsnet van PNEM wordt toegevoegd. Deze hoeveelheid komt overeen met het totaal verbruik aan elektriciteit van ongeveer vijf huishoudens. In het Kantoor van de Toekomst komt een display waarop de produktiegegevens van de pv-(fotovoltaische) zeilen zijn af te lezen.

Constructie

De constructie bestaat uit een stalen paal van 35 meter hoog, die onder een hoek van 15 gr. achterover helt in noordelijke richting. De paal wordt geschoord met staaldraden. Een dergelijke constructie is volgens de PNEM nog niet eerder toegepast. Het heeft dan ook heel wat rekenwerk gekost om er zeker van te zijn dat paal en de zeilen onder de meest extreme weersomstandigheden overeind blijven.

De paal staat in de vijver naast het Kantoor van de Toekomst. Aan de paal worden netten van staaldraad bevestigd in de vorm van drie zeilen. Een grootzeil aan de oostkant en twee kleiner zeilen aan de westkant van de paal. De 234 pv-zonnepanelen met een gezamenlijk oppervlak van 117 m2 worden verdeeld over de drie zeilen. Elk paneel is 50 x 100 cm. De zonnecellen worden alle op het zuiden gericht. Het elektrisch piekvermogen van het geheel bedraagt elf kiloWatt.

Langere termijn

De PNEM verwacht zonder meer dat zonne-energie op de wat langere termijn een belangrijke rol zal spelen in de energievoorziening. De investeringskosten zijn op het ogenblik echter nog veel te hoog om er op korte termijn al op grote schaal gebruik van te maken. De kostprijs per kiloWatt elektriciteit uit zonne-energie bedraagt nu volgens de PNEM f. 1,50 tot f. 2.

De PNEM heeft onlangs wel ‘groene energie’ geintroduceerd die werd opgewekt uit windenergie. De prijs hiervan bedraagt 27,61 cent per kiloWattuur. Dat is op het ogenblik ongeveer 9 cent duurder dan energie uit fossiele brandstoffen. Na de energiebelasting per 1 januari volgend jaar zal het verschil met 4 cent afnemen, waardoor het verschil met fossiele brandstoffen ‘nog maar’ 5 cent zal zijn. Pas wanneer de kiloWattuurprijs van zonne-energie in de buurt van die uit windenergie komt, zal PNEM op grotere schaal van de duurzame energie in de vorm van zonne-energie gebruik gaan maken.

Reageer op dit artikel