nieuws

Zeeland geeft prioriteit aan bouw zorgcomplex

bouwbreed

De bouw van een nieuw woonzorgcomplex in Aardenburg moet nu zo snel mogelijk beginnen. Verder uitstel is volgens Gedeputeerde Staten van Zeeland onaanvaardbaar. Zij vragen daarom aan Provinciale Staten ten behoeve van dit po een eenmalige bijdrage van f. 1,22 miljoen te verstrekken en een garantie af te geven voor compenseren van verlies bij verkoop van het bestaande bejaardenoord Coensdike.

Het te realiseren woonzorgcomplex zal bestaan uit een dienstencentrum (waar onder meer de zorgvoorziening is gelokaliseerd), 61 appartementen (die direct aansluiten aan het dienstencentrum), 21 zelfstandige woningen (in de nabijheid van het zorgcentrum) en een aantal bouwkavels ten behoeve van de bouw van vrije sector woningen.

De drie eerste planonderdelen worden uitgevoerd door en in eigendom van de woningbouwvereniging ‘Algemene Woningstichting Zeeuwsch-Vlaanderen’.

Reductie nodig

Op grond van het plan ‘Bejaardenoorden 1988-1992’ diende het bejaardentehuis Coensdike de capaciteit te reduceren van 89 naar 61 plaatsen. Als gevolg daarvan zou een veelheid aan kamers komen leeg te staan. Het aanwenden daarvan voor algemene ruimten ten behoeve van ouderen was volgens GS niet te realiseren: “Een bouwkundige aanpassing van het tehuis zou, gelet op het ontbreken van veel vereiste voorzieningen, gelijkstaan met een volledige renovatie en uitbreiding van het gebouw buiten het bestaande casco, hetgeen verstrekkende financiele gevolgen zou hebben.”

Vandaar dat de provincie de voorkeur gaf aan complete nieuwbouw op een andere locatie in Aardenburg. En GS geven daar zo’n prioriteit aan dat ze besloten hebben een flink hogere bijdrage te verstrekken. Op grond van de normering was een subsidie van – 760.000 toereikend geweest, maar ze hebben dat bedrag opgetrokken tot – 1,22 miljoen. Zonder die verhoging zou realisering van een zorgcentrum wellicht onhaalbaar zijn gebleken.

Niet wachten

Het bestaande bejaardenoord wordt verkocht. Dat zal vermoedelijk verlies opleveren ten opzichte van de boekwaarde. De provincie garandeert dat verlies te compenseren.

Ook willen GS met de nieuwbouw niet meer wachten tot verkoop heeft plaatsgevonden. Dat zou namelijk ke leiden tot “een stijging van kosten tot een zodanig niveau dat de financiele risico’s voor de woningbouwvereniging te groot worden”.

Reageer op dit artikel