nieuws

Werkgevers willen terugbetaling wao-malus

bouwbreed

De Eerste Kamer zal zich in september a.s. uitspreken over een wetsvoorstel dat afschaffing van de bonus-malusregeling beoogt met terugwerkende kracht tot 1 juli van dit jaar. Het voorstel zal zeker worden aanvaard. De regeling heeft vanaf het begin vanuit werkgeverskring felle kritiek ondervonden. Nu willen de werkgevers dat alle boetes (in de regeling malussen genoemd) worden terugbetaald.

In een brief aan de Eerste Kamer schrijft de in de RCO samenwerkende werkgeversorganisaties een eenmalige verhoging van de AAW-premie met 0,3 % te willen accepteren als alle malusgelden (de boetes voor het naar de WAO sluizen van een werknemer) vanaf het begin van de regeling worden terugbetaald.

Door verhoging van de AAW-premie komt naar schatting f. 660 miljoen op tafel. Hiervan zou f. 220 miljoen voor het terugbetalen van reeds ingevoerde boetes moeten worden gereserveerd en f. 440 miljoen voor reeds ingeboekte malussen.

De oppositie tegen de bonus/malusregeling is vanaf de eerste inning van boetes vanaf maart 1993 erg groot geweest. Over 1994 kwam er in totaal al bijna f. 300 miljoen aan boetes binnen.

De Centrale Raad van Beroep stelde heel wat werkgevers in het gelijk die meenden dat de opgelegde malus te weinig onderbouwd was. De bedrijfsverenigingen leggen als gevolg daarvan sinds 1 juli al geen boetes meer op. En sommige uitvoeringsorganisaties zijn er zelfs toe overgegaan boetes terug te betalen.

Over de bonussen (voor het in dienst nemen of houden van een arbeidsongeschikte) merkt de RCO in de brief aan de Eerste Kamer op dat ook die mogen verdwijnen. Over terugbetaling van die beloningen wordt echter niet gerept.

Reageer op dit artikel