nieuws

Urk kan overgaan tot bouw van 1100 woningen

bouwbreed Premium

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren verworpen die de Urker agrarier K. Roos heeft ingediend tegen het bestemmingsplan De Staart. Met deze rechtelijke uitspraak is het bestemmingsplan, dat de bouw van elfhonderd woningen regelt, onherroepelijk geworden.

In de rechtszaak die landbouwer Roos voerde bij de Raad van State bracht hij vooral bezwaren van financiele aard naar voren. Het bedrag van f. 1,8 miljoen, dat de gemeente Urk wil betalen om Roos uit te kopen, vindt de landbouwer veel te weinig. De gemeente moet zes ton meer betalen voordat Roos zich van zijn bedrijf laat verdrijven, zo stelt hij.

Volgens hem staan poontwikkelaars, waaronder het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, te dringen om dit bedrag bij te leggen in ruil voor bouwopdrachten van de gemeente Urk. “Ons geschil is dus zo opgelost”, aldus de landbouwer op de rechtszitting. Hij zei dat huidige minstens f. 2,4 miljoen nodig is om een soortgelijk bedrijf als zijn te kopen. Op de grond van Roos wil de gemeente 460 huizen bouwen.

De Afdeling bestuursrechtspraak ziet geen aanleiding om het bestemmingsplan af te keuren. Het betreft een globaal plan waarop uitwerkingsplannen volgen. Het rechtscollege vindt de voorspelling van de te verwachten bevolkingstoename in de gemeente Urk aannemelijk. Roos kan behalve een slepende onteigeningsprocedure ook een schadevergoedingsprocedure voeren op basis van planschade als hij meent door de uitvoering van De Staart schade te lijden.

Reageer op dit artikel