nieuws

Uni-Invest tuigt aparte ‘claim bv’s’ op

bouwbreed

Het onroerend-goedfonds Uni-Invest wil een aparte besloten vennootschap oprichten, waarin claims tegen derden vanuit het in het verleden gevoerde wanbeleid worden ondergebracht. Het is overigens onjuist, dat in de nieuwe bv een claim van de Belgische mevrouw Simone Descamps op het oude Uni-Invest wordt ondergebracht.

De hoogbejaarde Descamps (77) voert al jaren strijd tegen oud-bestuursleden, banken, accountants en iedereen die volgens haar betrokken is geweest bij de periode waarin dit wanbeleid heeft plaatsgevonden. Volgens het maandblad Quote van september wordt ze daarin bijgestaan door raadsman Pannevis. Ze eist een schadevergoeding van f. 24 miljoen voor allerlei oneigenlijke transacties.

Reageer op dit artikel