nieuws

Uitzendbureau voor de bouw in Rijnmond

bouwbreed

In de regio Rijnmond wordt een uitzendbureau voor bouwvakkers gevestigd. Het bureau bemiddelt bedrijven die tijdelijk of vast personeel zoeken en daarnaast ke werkgevers er terecht met alle vragen over personeelsvoorziening.

Dit maakte H. van Engelen, Algemeen directeur van de Regionale Arbeidsvoorziening Rijnmond (RBA) gisteren bekend op een afscheidsbijeenkomst van leden van de Commissies Arbeidsmarkt Bouwnijverheid (CAB’s).

“Het is de bedoeling dat dit transferpunt bouw een veelheid van activiteiten gaat ontplooien zoals bemiddeling naar vast en tijdelijk werk, de coordinatie ter hand neemt van het collegiale in- en uitlenen, actief de markt op gaat met uitzendarbeid in de UTA-sfeer en op termijn met uitzendarbeid op het terrein van de bouw-cao,” aldus Van Engelen.

Het RBA Rijnmond heeft samengewerkt met het uitzendbureau Start. Bij de nieuwe organisatie komen mensen te werken die bekend zijn met de bouw. Binnenkort ke werkzoekenden en werkgevers via een 06-nummer informatie krijgen over de activiteiten van het bureau.

C. de Fouw, voorzitter van Bouw-Vak-Werk, zei dat de Commissies Arbeidsmarkt Bouwnijverheid er meer dan vroeger op moeten toezien dat arbeidsbureau’s zich richten op ‘bedrijfsgerichte bouwbemiddeling’. Wijzigingen die de regering wil doorvoeren in de organisatie van de arbeidsvoorzieningen geven hiertoe aanleiding. Bovendien is het noodzakelijk dat CAB’s in de gaten houden of zich capaciteitsproblemen voordoen bij scholing van bouwvakkers.

Hij kondigde aan dat in het najaar een nieuw scholingsprogramma begint op de Centra Vakopleiding. Dit richt zich op werklozen die in de opleidingscentra een opleiding zullen volgen die te vergelijken is met de scholing die schoolverlaters met een lage vooropleiding krijgen. De CAB’s zullen werklozen selecteren voor deze opleiding.

Reageer op dit artikel