nieuws

Tarmac trekt zich terug uit Engelse huizenbouw

bouwbreed

De Engelse huizenmarkt is een ramp. De prijzen zijn laag, de concurrentie moordend en de vooruitzichten zijn slecht. Voor het Engelse bouwconcern Tarmac is dat aanleiding om hun woningbouwdivisie in de verkoop te gooien.

Het argument van Tarmac, na Wimpey de tweede huizenbouwer in Engeland, is dat men zich wil gaan concentreren op andere bouwactiviteiten en de handel in bouwmaterialen. Vooral de bouw van infrawerken op het vasteland van Europa wil men gaan intensiveren. De verkoopopbrengst van de huizengroep – tussen Pst 340 en Pst 400 miljoen – wordt daarvoor aangewend.

De werkelijke reden is de dramatische markt. De prijzen van de huizen zijn laag en de kosten van het bouwen hoog. Over de eerste zes maanden van dit jaar liepen de verkopen volgens de makelaars in Engeland terug met 15 procent. Daarnaast moet een onderneming als Tarmac om de bouwproduktie op peil te houden, jaarlijks ongeveer Pst 250 miljoen investeren in onder andere gronden.

“De huizenmarkt in Engeland is te kwetsbaar om deze hoge kosten te rechtvaardigen,” meent Neville Simms, voorzitter raad van bestuur Tarmac.

Zijn collega van YJ Lovell, Paul Butcher, liet zich een maand eerder in soortgelijke bewoordingen uit. “De markt zakt steeds verder weg,” zei hij bij het bekend worden van het feit dat Lovell met de bouw van huizen ging stoppen. Een andere aannemer die stopte, was Costain.

De National Council of Building Material Producers (BMP) omschreef onlangs de gehele Engelse bouwmarkt als zeer slecht. Zij denken dat dit jaar Pst 1 miljard minder wordt omgezet. “De huizenmarkt blijft dit jaar al Pst 500 miljoen achter,” aldus BMP-voorzitter Peter Jansen. “Gevaarlijker is het oplopen van het aantal werklozen door de achterblijvende bouweconomie. Het zal tot hogere sociale lasten leiden. Het kan alleen nog maar gestopt worden als Mayor het kopen van huizen stimuleert en er meer geld komt voor de aanleg van infrastructuren.” Het Royal Institution of Chartered Surveyors heeft becijferd dat de bouw jaarlijks met 3 procent moet groeien om het huidige aantal banen op niveau te houden.

Reageer op dit artikel