nieuws

Stadsregio’s: rijk stelt zich onbetrouwbaar op

bouwbreed Premium

De drie stadsregio’s in het oosten en zuiden van het land hebben in het kader van de Vinex, dus in opdracht van de regering, ambitieuze plannen opgesteld op het gebied van ruimtelijke ordening en woningbouw. Daarvoor was bestuurlijke vernieuwing nodig. Die heeft plaatsgehad, maar minister Dijkstal wil dit nu terugdraaien. Het rijk toont zich hiermee geen betrouwbare partner.

Woorden van deze strekking schrijven de voorzitters van de stadsregio’s Twente, Eindhoven en Arnhem-Nijmegen in een brief aan het kabinet. Via een uitgelekte brief hebben zij vernomen dat minister Dijkstal van plan is de vorming van stadsregio’s buiten de Randstad vroegtijdig te stoppen.

De drie voorzitters toonden zich gisteren, op een inderhaast belegde persconferentie in Arnhem, furieus op de minister. In tegenstelling tot zijn voorganger Ien Dales zou hij niks begrepen hebben van het moeizame bestuurlijke proces dat de stadregio’s inmiddels hebben doorlopen en bijna aan het afronden zijn.

Tien jaar voor niks

De plannen van Dijkstal zijn volgens de bestuurders ook ‘volstrekt in strijd’ met het vigerende rijksbeleid. Als voorbeeld noemde voorzitter G. Jansen van het knooppunt Arnhem-Nijmegen de inmiddels gemaakte afspraken tussen VROM en zijn stadsregio om voor het jaar 2000 zo’n 16.000 woningen neer te zetten

Ook zijn afspraken gemaakt voor de bouw van een railoverslagcentrum bij Elst dat aansluiting op de Betuwelijn krijgt. “Maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de lokale overheden hebben zich regionaal georganiseerd om dit voor elkaar te krijgen. De ministeries hebben ook geanticipeerd op deze plannen. Als het voornemen van de minister doorgaat is er tien jaar werk voor niks gedaan en zullen de betreffende gebieden ernstig worden geschaad.”

Rechter

De bestuurders dringen er bij het kabinet op aan de noodzakelijke bestuurlijke vernieuwing, waarover al decennia wordt gepraat, nu ook echt uit te voeren. In hun brief laten zij weten niet te zullen schromen het rijk aansprakelijk te stellen voor de gevolgen.

Op de vraag of de provincies van plan zijn het nakomen van de Kaderwet (waarin de vorming van stadsregio’s is vastgesteld) via de rechter af te dwingen reageerden de bestuurders echter diplomatiek. “We beschikken tot nu toe nog slechts over een concept-kabinetstandpunt op basis van een uitgelekte brief. Daartegen ke we uberhaupt nog niks ondernemen. Daarnaast zijn we van mening dat een en ander als politieke bestuurders onder elkaar kan worden opgelost.”

zie ook pag. 3 over Besturen op niveau

Reageer op dit artikel