nieuws

Samenwerking in Mergelland voor ontwikkeling van bedrijfsterreinen

bouwbreed

De Zuidlimburgse gemeenten Eijsden, Gulpen, Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals, Valkenburg en Wittem gaan nauw samenwerking op het gebied van ontwikkeling van bedrijfsterreinen. In een met elkaar af te sluiten convenant zijn daartoe afspraken vastgelegd.

Door de samenwerking hopen de betrokken gemeenten “op een doelmatiger manier om te gaan met de schaarse ruimte in het Mergelland”.

Door een gemeenschappelijk beleid verwachten ze ook beter “de bedrijvigheid in het Mergelland te waarborgen”.

De gemeenten hebben op zich genomen om voorstellen te doen voor een of twee (nieuwe) bedrijventerreinen in het Mergelland om te voorzien in de verplaatsingsbehoefte van bedrijven in de regio.

Reageer op dit artikel