nieuws

Resultaat Bank Nederlandse Gemeenten stabiliseert zich

bouwbreed

Met een nettoresultaat van f. 142 miljoen is de halfjaarwinst van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) nagenoeg gelijk gebleven aan die over de vergelijkbare periode in het voorgaande jaar.

Toen werd een winst behaald van f. 148 miljoen. Het balanstotaal steeg licht, met f. 3,7 miljard tot f. 100,1 miljard. Door veranderingen op het rentefront werden leningen op de korte termijn goedkoper.

De omzet in lange kredietverstrekkingen daalde daardoor met f. 3,2 miljard tot f. 3,9 miljard. De korte kredietverlening nam toe met f. 4 miljard tot f. 7,3 miljard. Daarvan is f. 2,8 miljard verstrekt aan woningcorporaties.

Deze hebben de opbrengsten van de bruteringsoperatie van de rijksoverheid voorgefinancierd. Bij de bruteringsoperatie worden subsidies aan woningbouwverenigingen verrekend met leningen die deze corporaties uit hebben staan bij de het rijk. Totaal heeft de bank circa – 8 miljard aan korte en lange leningen richting corporaties uitstaan.

Reageer op dit artikel