nieuws

PvdA bang dat Zunderts beleid navolging krijgt

bouwbreed

De Tweede Kamerfractie van de PvdA wil van minister De Boer (VROM) opheldering over de eigengereidheid van de Brabantse gemeente Zundert. De gemeente trekt zich niets aan van de provinciale woningbouwcontingenten en bouwt lustig door, iets wat de PvdA zorgen baart. De Tweede-Kamerfractie wil van De Boer vooral weten of Zundert zo geen voorbeeld voor andere onwillige gemeente wordt.

Het Brabantse plaatsje Zundert lapt de provinciale regelgeving met betrekking tot bouwprogramma’s al sinds jaar en dag aan zijn laars.

Onlangs kwam de eigengereidheid weer in de belangstelling nadat bekend werd dat de gemeente dit jaar al zeventig bouwvergunningen heeft afgegeven, terwijl dit er volgens het bouwprogramma maar acht hadden mogen zijn.

In Cobouw betichtte J. van de Wetering van de Regionale Volkshuisvestingscommissie Zundert van het voeren van een machtsstrijd met de provincie. Hij heeft er dan ook bij de provincie op aangedrongen dat de rebellie van Zundert fors wordt afgestraft. Gebeurt dat niet dan zal Van de Wetering alle andere gemeenten in het stadsgewest adviseren er ook maar op los te bouwen. “Het bouwbeleid in Brabant loopt dan volledig uit de hand. Maar het is ongelooflijk wat Zundert zich permitteert”, aldus Van de Wetering eerder in deze krant.

Zorgen

Het is ook dit doembeeld dat de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid zorgen baart. De fractie wil daarom ook van minister Margaretha de Boer opheldering over de vraag of er een dergelijke “olievlekwerking” kan optreden. “En zo ja, zijn de instrumenten waarover de provincie beschikt toereikend om die te keren.”

Ook wil de PvdA van de verantwoordelijk minister weten welke gevolgen een dergelijke expansiedrift binnen de regio heeft voor het landelijk planologische beleid. “Welke maatregelen ke zo nodig door u worden genomen om aan deze ontwikkelingen een halt toe te roepen. En, hoe is de effectiviteit van deze maatregelen verzekerd”, zo vraagt de PvdA De Boer.

Verontwaardiging

Overigens hebben ook andere fracties met verontwaardiging op de handelswijze van Zundert gereageerd. Afkeuring van het beleid kwam er van de kant van de VVD, terwijl D66 de zaak als “merkwaardig” bestempelde.

Als kanttekening plaatste D66 wel de opmerking dat de provincie Noord Brabant veel eerder aan de bel had moeten trekken.

Reageer op dit artikel