nieuws

PV belangrijk bij oplossen energievraag

bouwbreed

“Wie het antwoord zoekt op de toekomstige energievraag, kan niet om de fotovoltaische energieopwekking (pv) heen”, aldus Benelux Solar en Technical Systems BV (BST). Het gaat hierbij derhalve om stroomopwekking rechtstreeks uit zonlicht.

Het meest in het oog springend onderdeel van een fotovoltaisch energiesysteem is de solarmodule. Daken en facade-elementen van industriele- en overheidsgebouwen bieden door hun grote oppervlakken bij uitstek ideale mogelijkheden voor de integratie van solarmodules.

Hierbij kan gebruik worden ge- maakt van solarmodules op maat. Daardoor ontstaat tevens de vrijheid om elk type zonnecel zelf te kiezen.

Ze zijn toe te passen op elke gewenste ondergrond ook lichtdoorlatende. Tevens kan worden gekozen voor bijna elke gewenste geometrische vorm, zoals in sommige gevallen ook in glasgevels wordt toegepast. Zelfs de kleur is door de architect voor een belangrijk deel zelf te bepalen.

‘Bouwsteen’

Door al deze mogelijkheden behoeven solarmodules geen storend element meer te vormen, maar zijn ze te gebruiken als ‘bouwsteen’ in de architectuur. Daar vloeit tevens uit voort, dat traditionele bouwelementen voor dak en gevel achterwege ke blijven, omdat de solarmodules als geintegreerd onderdeel van het dak of de gevel deel uit ke maken van het waterdichte systeem. Daarmee wordt dan een zekere kostenbeperking bereikt.

Een voorbeeld van een dergelijke toepassing is te zien bij het nieuwe kantoor van EnergieNed te Arnhem, waarbij de zuidgevel is voorzien van een cirkelvormig fotovoltaisch paneel van ongeveer 15 m2 van Benelux Solar en Technical Systems BV te Terheijden. Hierin zijn 1064 zonnecellen opgenomen. De door de fotocellen afgegeven elektriciteit wordt via een omvormer aan het openbare elektriciteitsnet van 220 Volt geleverd.

Ook bij het nieuwe kantoor van De Kleine Aarde te Boxtel is een fotovoltaisch systeem toegepast. Hierbij is als eerste in Nederland de lichtstraat voorzien van lichtdoorlatende pv solarmodules. Het totale vermogen hiervan is ongeveer 7,7 kWp (kiloWattpiek).

Reageer op dit artikel