nieuws

Procescertificaat KOMO voor boren, zagen en frezen

bouwbreed Premium

Overeenkomstig het IKOB Reglement voor Procescertificatie is een richtlijn voor het KOMO Procescertificaat ter kritiek gepubliceerd. De beoordelingsrichtlijn is van toepassing op het boren en zagen met diamantapparatuur, het boren met spiraalboren en het frezen van sleuven door middel van (hard)stalen freeswieltjes. Het kan hierbij gaan om bouwkundige-, civieltechnische- of wegconstructies.

Een werkgroep, bestaande uit leden van de Vereniging van Betonboorbedrijven en een adviseur van DHV AIB BV heeft de beoordelingsrichtlijn voorbereid.

Na instemming van het College van Deskundigen van IKOB zal deze richtlijn een nationaal karakter krijgen en worden uitgegeven door IKOB. De kritiektermijn loopt tot 4 september ’95.

De richtlijn is te bestellen bij IKOB, Postbus 205, 3770 AE Barneveld. Tel. 03420-13643, fax. 03420- 93136.

Reageer op dit artikel