nieuws

Plan om noordwand Groningse Grote Markt te reconstrueren

bouwbreed Premium

De stad Groningen werd vlak voor de bevrijding in 1945 nog danig geteisterd door het geweld van de Tweede Wereldoorlog. De noordelijke en oostelijke wanden van de eens zo fraaie Grote Markt moesten het zwaar ontgelden en werden voor een groot deel verwoest.

Beide gevelreeksen bleven weliswaar grotendeels overeind maar moesten onmiddellijk tegen instorten worden beveiligd. De Groningers waren in die tijd zo in de ban van de wederopbouw, dat ze het werk van de vroegere vijand zelf maar afmaakten en de gevels neerhaalden. Er werden alleen enkele zandstenen bouwfragmenten gered.

Onlangs is op dezelfde Grote Markt het in de jaren ’50 gebouwde heel functionele stadskantoor van architect Vegter ook al weer neergehaald om plaats te maken voor imposante bouwwerken van de Italiaanse bouwmeester Natalini.

Sommige Groningers hebben echter de rucksichtlose wederopbouw van na de oorlog met zijn wat saaie architectuur nooit ke verkroppen en zien ook het architectonisch geweld van Natalini met lede ogen aan. Ze willen hun oude Grote Markt weer terug zoals die voor de oorlog was.

Zo ontstond er vanuit de burgerij het plan, gesteund door een enkele politicus, om de hele noordwand van de Markt volledig te reconstrueren. Volledig slopen dus en herstel van de situatie en van voor 1945

Verbazing

Op deze plannen is zelfs bij de Bond Heemschut, die behoud en herstel van monumenten hoog in haar vaandel schrijft, met enige verbazing gereageerd.

“Wij richten onze aandacht op aanwezig waardevol erfgoed en niet op wat geweest is”, schreef de eerbiedwaardige Bond aan B en W van Groningen. Namaakhistorische gevels en straatwanden zijn niet in staat uitdrukking te geven aan onze tijd, zo vervolgt Heemschut, die hiermee een voor haar nogal progressief geluid laat horen.

De Bond ter bescherming van cultuurmonumenten staat voor het behoud van nu nog aanwezige waardevolle bouwkunst, die hij graag nieuwe bestemmingen wil geven of een plaats wil geven in nieuwe bouwplannen. Maar het in een hang naar nostalgie volledig namaken van oude gevelwanden gaat haar echt te ver. Al was het alleen al omdat authentieke reconstructie nauwelijks mogelijk is omdat de technische gegevens en de vereiste ambachtelijke kennis vrijwel ontbreken.

Reageer op dit artikel