nieuws

Nog geen uitspraak bestemmingsplan Boulevard

bouwbreed

Rechter J. de Vries van de Raad van State in Den Haag wil voorlopig geen oordeel vellen over het bestemmingsplan Boulevard, 5de herziening van de gemeente Vlissingen. Hij stuurt eerst een deskundige naar Zeeland om over de situatie ter plaatse te rapporteren.

Vervolgens krijgen de omwonenden, die de zaak bij hem hebben aangekaart en het gemeentebestuur nog de kans om op het rapport te reageren. Naar verwachting is er over twee maanden wel een uitspraak van de rechter te verwachten. In het nieuwe bestemmingsplan staat voornamelijk de bestaande situatie beschreven. Alleen voor 150 meter van de Boulevard Blankert staan er nieuwe plannen in. Met die plannen zijn omwonenden het niet eens. Zij vrezen dat de geplande nieuwbouw te hoog wordt (80 meter) en aldus wind- en lichthinder gaat veroorzaken.

Reageer op dit artikel