nieuws

Minister De Boer wil extra impuls voor Groene Hart

bouwbreed Premium

Het Groene Hart moet op basis van het VINEX-beleid een extra impuls krijgen. Daarom houdt het ministerie van VROM in het najaar een aantal ‘Groene Hart Gesprekken’. Aan de gesprekken wordt deelgenomen door onder meer ambtenaren, belanghebbenden en deskundigen.

De uitkomsten van de Groene Hart Gesprekken worden betrokken bij de actualisering van de VINEX voor de periode 2005-2010. Onder het motto ‘ruimte, groen en water voor iedereen’ beginnen de gesprekken op 9 oktober 1995. Ze worden half november afgesloten.

Tijdens de gespreksrondes presenteert het ministerie van VROM drie Groene Hart ‘ontwikkelingsimpulsen’ die elk vanuit een bepaalde invalshoek de kwaliteit van het huidige beleid versterken.

Het gaat hierbij om natuur en recreatie, landbouw en natuur alsmede recreatie en landbouw. Deze onderwerpen worden behandeld in workshops.

Groene poen

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitvoering van veertien groene projecten die de kwaliteit van het Groene Hart moeten versterken. Het contrast tussen het grootstedelijk milieu van de Randstadring en de open ruimte van het Groene Hart is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

De afspraken hierover zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Groene Hart, waarin deelnemen: de ministeries van VROM, LNV, V en W, en de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.

Reageer op dit artikel