nieuws

Minder mensen krijgen meer huursubsidie

bouwbreed

Hoewel vorig jaar minder mensen individuele huursubsidie (ihs) ontvingen, kregen ze wel meer uitgekeerd. De gemiddelde bijdrage over het tijdvak juli 1993-juli 1994 nam met 3 procent toe tot 2088 gulden per huishouden.

Dat staat in het jaarverslag IHS 1993-1994, dat staatssecretaris Tommel woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het aantal ontvangers daalde met 1,3 procent tot 905.000. Het minsterie van volkshuisvesting keerde in totaal 1890 miljoen gulden uit: een stijging van 1,7 procent.

Meer dan een kwart van de huurders in Nederland ontvangt huursubsidie. Ouderen zijn met 41 procent sterk oververtegenwoordigd. De Nederlandse bevolking bestaat voor 22 procent uit ouderen. Ook het aantal een-persoonshuishoudens ligt hoog: 52 procent. Het landelijk cijfer is 31 procent.

Het aantal ihs-ontvangers verschilt sterk per regio. De Randstedelijke provincies zitten het laagst: Noord-Holland 22,8 procent, Utrecht 24,3 procent en Zuid-Holland 26,6 procent. Het percentage in Friesland is het hoogst: 37,3 procent. Dit heeft volgens het ministerie te maken met de woningvoorraad, het huurniveau en sociaal-economische factoren.

Reageer op dit artikel