nieuws

Meetwagen met radar rijdt met het verkeer mee

bouwbreed

Het adviesbureau voor infrastructuur Infatech beschikt over een wagen met radar, waarmee de toestand van een weg onderzocht kan worden. De wagen kan tijdens het meten gewoon met het verkeer meerijden.

Met een snelheid van 70 km/uur kan de wagen om de meter een meting doen. Dat wil zeggen, dat autosnelwegen niet meer afgezet hoeven te worden voor een onderzoek. De kosten van een onderzoek zijn weliswaar niet gering ( f. 20.000 per 40 km per dag), maar het resultaat is dan ook de moeite waard.

Is het wegdek van asfaltbeton, dan levert de meting gegevens op tot ca. 1 m diepte. Bij cementbeton is dat ongeveer de helft. De data worden door de computer in de wagen snel omgezet in grafieken en tabellen. Daaruit wordt duidelijk uit welke materialen de weg is opgebouwd, en wat de dikte is van de verschillende lagen. Bovendien is te zien of er onderbrekingen zijn, of de laagdikte overal constant is en of er wellicht andere materialen ingesloten zijn.

Endoscoop

Aan de voorkant van de wagen is een antenne bevestigd. Er worden stootsgewijs elektromagnetische golven verzonden en opgevangen. Het wegdek reflecteert een deel van de golven en laat een deel door. Dat is per verhardingslaag afhankelijk van het materiaal en het vochtgehalte.

De ontvangen signalen worden door de apparatuur in de wagen geanalyseerd. Daarbij wordt de tijd, die de radargolven nodig hebben om door een laag heen te dringen, omgerekend aan de hand van een constante voor het materiaal. De constante van het oppervlaktemateriaal is bekend. Die van de andere lagen kan op basis van ervaring gekozen worden.

Een alternatief is het boren van een enkel gaatje, waardoor met een Hilti-endoscoop met een lampje te zien is uit welke materialen de weg is opgebouwd.

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de meting is groot. Voor bitumineuze lagen is hij kleiner of gelijk aan 5 mm, voor andere materialen geldt een nauwkeurigheid van ongeveer 10 mm. Rijkswaterstaat heeft bij wijze van proef een radarmeting gecontroleerd door het boren van kernen. De meting met de wagen bleek niet meer dan 5 mm af te wijken. De wagen is niet alleen handig bij het onderhoud van autosnelwegen. Onlangs is bijvoorbeeld het parkeerterrein van de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch onderzocht. De verharding van dat terrein bestaat uit een lappendeken van verschillende materialen, zodat het niet veel zin heeft om af te gaan op de gegevens van enkele boorkernen. Met de radar is bekeken waar zich zand, straatstenen of een andere stabilisatie onder het wegdek bevinden. Op basis van die gegevens kan de exploitant een verhardingsmanagement opzetten.

Oplevering

De meetwagen is afkomstig uit Frankrijk. Het meten met radar heet in het Frans ‘Auscultation des structures des chaussees’. Overigens is de techniek het eerst ontwikkeld in de Verenigde Staten, waar pas aangelegde wegen met radar worden gecontroleerd voor de oplevering. De wegenbouwer kan dan niet meer van het bestek afwijken, want er worden niet alleen steekproeven gehouden.

Daar staat tegenover dat de lagen ook niet dikker uitgevoerd hoeven te worden dan werkelijk nodig is. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met afwijkingen, zoals bij een controle met boorkernen. De weg wordt immers in zijn geheel gecontroleerd.

In Frankrijk wordt de techniek vooral gebruikt voor het maken van onderhoudsplannen. Uit de meetresultaten is onder meer makkelijk op te maken of er lagen losliggen of dat er holtes onder het wegdek voorkomen.

De meetwagen kan de opbouw van wegen controleren met een snelheid van 70 km/uur.

Reageer op dit artikel